Rotterdamse buurt tegen de vlakte, bewoners boos

16 september 2019

Bewoners van de Rotterdamse Tweebosbuurt moeten hun huis uit. Woningcorporatie Vestia dwingt hen te vertrekken. Volgend jaar zal de hele buurt worden gesloopt, waaronder zo’n 600 sociale huurwoningen, bedrijven en andere panden. Op dezelfde plek zullen 470 nieuwe en gerenoveerde woningen staan. Die zullen vooral bewoond gaan worden door huurders met een midden- of hoger inkomen. En de huidige bewoners? Die moeten op zoek naar een andere sociale huurwoning.

Vertrekken of niet

De Tweebosbuurt is een volkswijk met een grote diversiteit aan bewoners. De huurders zijn boos. Ze vinden dat hun huizen nog te goed zijn om gesloopt te worden. Sommige huurders leggen zich neer bij de beslissing, andere weigeren te vertrekken. De 265 huishoudens, die gekozen hebben voor een vervangende woning, moeten vaak genoegen nemen met een hogere huur. En met minder ruimte. De weigeraars geven daarom niet toe. Ook niet als ze voorrang krijgen bij het zoeken naar een vervangende huurwoning. De eerste 11 weigeraars hebben inmiddels voor de rechter gestaan. Zij moeten alsnog voor 1 januari hun woning verlaten.

Woonvisie Rotterdam

In 2016 werd de Rotterdamse Woonvisie vastgesteld met plannen voor de komende jaren. Het doel is om meer variatie in wijken aan te brengen. Zo moeten er huurders met verschillende inkomens en opleidingsniveaus wonen. Daarnaast moeten de verhouding tussen sociale en vrije sector huurwoningen verbeterd worden. Hier botsen de belangen van de gemeente Rotterdam met die van de bewoners van de Tweebosbuurt. Zij voelen zich de dupe van deze besluitvorming. Een meerderheid van de Rotterdamse politiek stemde vorig jaar met in met de sloop.

Rotterdamse Tweebosbuurt gaat tegen de vlakte

Van sociaal naar vrije sector

Bewoners die na de sloop en vernieuwing van de buurt willen terugkeren, krijgen die mogelijkheid. Zij kunnen terecht in de 90 huurwoningen die zijn gerenoveerd. Ook is er plaats in 137 nieuwe huurwoningen op het voormalige spoorterrein. Deze laatste woningen zijn overigens geen sociale huurwoningen. Terugkeerders mogen er bij uitzondering voor een sociale huur in. De volgende bewoners zullen echter een marktconforme prijs moeten gaan betalen. Dit is een vastgelegde afspraak tussen Vestia en de gemeente Rotterdam.

Halvering sociale huurwoningen

De politieke partijen die voor de sloop stemden, hadden het document met deze afspraak niet, of slechts vluchtig, gelezen. Zij komen er nu achter dat er straks maar 20% sociale huur in de Tweebosbuurt overblijft. Een halvering, of meer, van eerdere percentages. De nieuwe situatie past precies in het plaatje van de Rotterdamse Woonvisie. Daarin mag maar 20% van nieuwgebouwde huurwoningen onder de sociale huur vallen. Woningcorporatie Vestia bevestigt dat de buurt niet helemaal gesloopt zou hoeven te worden. Toch blijven ze het eens met de afspraken met de gemeente.

Sociale huurders vissen achter het net

Vestia beaamt dat de Woonvisie niet voldoet aan de behoeften van sociale huurders. De verwachting dat zij in de omgeving van Rotterdam terecht kunnen, is onjuist. Ook het hoge tempo van het proces ligt gevoelig. Toch gaan de plannen door. Vestia moest vorig jaar snel beslissen om een subsidie van het Rijk te krijgen. Die is hard nodig, naast de grote investering, die de woningcorporatie zelf doet. De weigeraars houden stug vol, maar de vraag is voor hoe lang. Het is niet waarschijnlijk dat de rechter de sloop van de Tweebosbuurt zal verbieden. Vooralsnog zullen de bewoners op zoek moeten naar een vervangende sociale huurwoning. Zij pakken noodgedwongen hun verhuisdozen in, terwijl de sloophamer in gereedheid wordt gebracht.

Bron: NRC.next