Rotterdam wil vastgoedbeleggers weren door invoering van opkoopbescherming voor woningen

25 oktober 2021

Steeds meer gemeenten denken na over opkoopbescherming voor huizen die door de eigenaar worden verkocht. Deze woningen mogen dan niet worden gekocht door vastgoedbeleggers. Koopwoningen die worden opgekocht door vastgoedbeleggers en vervolgens verhuurd geeft vaak problemen. Vaak trekken in dit soort huizen studenten en arbeidsmigranten die voor overlast kunnen zorgen. Omdat er een hoge doorstroming is, voelen de bewoners zich ook niet betrokken bij de wijk waar ze wonen. Ook in Rotterdam speelt dit probleem. Een corporatie heeft daarom de zelfbewoningsplicht weer ingevoerd. Wordt een woning verkocht aan een huurder dan moet deze er zelf blijven wonen. Vertrekt de eigenaar dan mag de woning alleen worden terug verkocht aan de woningcorporatie.

Opkoopregeling van kracht per 1 januari 2022

Vanaf 1 januari 2022 is een nieuwe wet van kracht die gemeenten de mogelijkheid geeft om opkoopbescherming toe te passen. Dit kan voor een hele stad of dorp, maar ook voor bepaalde wijken. Als de leefbaarheid in het geding dreigt te komen kan de gemeente besluiten dat een koper de eerste vier jaar na de koop een woning niet mag verhuren. Hij moet er dus zelf gaan wonen of het huis leeg laten staan. Dat laatste is financieel natuurlijk zeer onaantrekkelijk. In bepaalde wijken in Rotterdam bedraagt het aantal woningen dat door beleggers is gekocht en wordt verhuurd rond de 50%. Omdat het vaak om kleine beleggers gaat met slechts enkele woningen is het voor de gemeente lastig om deze groep te bereiken voor het maken van afspraken of het bespreken van overlast door bewoners.

Rotterdam wil vastgoedbeleggers weren door invoering van opkoopbescherming voor woningen

Starters moeten meer kans op een woning krijgen

Rotterdam wil als één van de eerste gemeenten in Nederland vanaf januari 2022 direct starten met het toepassen van opkoopbescherming. Hiervoor zijn 5 wijken aangewezen. De verantwoordelijke wethouder wil de wijken nog niet noemen om te voorkomen dat beleggers zich hier in de laatste maanden van 2021 op focussen om snel nog huizen te bemachtigen. Als er na 1 januari 2022 een woning te koop wordt aangeboden hoopt de wethouder dat starters meer kans krijgen omdat beleggers de verkoopprijs niet meer kunnen opdrijven. Rotterdam doet daarnaast nog meer. Er wordt in Den Haag gelobbyd voor het vaststellen van regels zodat huurprijzen binnen de perken blijven. In bepaalde wijken mogen woningen niet meer worden opgesplitst om zodoende torenhoge huurbedragen te innen van arbeidsmigranten of studenten. Daarnaast werkt Rotterdam aan een verhuurdersvergunning om malafide verhuurders te kunnen weren en er werd een staterslening voor de aankoop van een woning van maximaal 30.000 euro geïntroduceerd.

Opkoopbescherming biedt niet voor iedereen een oplossing

Bij het bestuur van Rotterdam en ongetwijfeld ook bij dat van andere gemeenten beseft men wel dat het invoeren van opkoopbescherming niet voor iedereen een oplossing biedt. Als er minder woningen beschikbaar komen voor arbeidsmigranten of studenten dan levert dat uiteraard ook weer een probleem op. Er is altijd een groep die geen huis wil kopen omdat hun persoonlijke situatie daar niet naar is. Naast deze opkoopbescherming moeten er meer maatregelen worden genomen. Het bijbouwen van woningen is er daar één van. Ook daaraan wordt in Rotterdam hard gewerkt, tot 2030 moeten er zo’n 45.000 huizen bij komen.

Bron: NRC Next