Rond 2100 is de bevolking van de EU gekrompen en verder vergrijsd

10 april 2023

Uit onderzoek blijkt dat de bevolking van de landen van de Europese Unie tot het jaar 2100 zal krimpen en vergrijzen. Dit blijkt uit prognoses van Eurostat. De bevolking zal krimpen met circa 6%. Vooral door de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne stijgt het aantal inwoners. Dit zal tot 2026 nog doorgaan. Dan wonen er 453 miljoen mensen in de EU-landen.

Afname met 6%

Na 2026 zal de bevolking van de Europese Unie gaan afnemen, zo voorspelt Eurostat. Rond het jaar 2100 wonen er 419,5 miljoen mensen in de EU. Dat is een afname van 6%. Vooral in Polen en Italië daalt het aantal inwoners. Deze twee landen dragen voor 50% bij aan de afname van het inwoneraantal. In Duitsland, Zweden en België groeit de bevolking nog wel.

Vergrijzing

Het is niet alleen zo dat er rond de volgende eeuwwisseling minder mensen in de EU wonen, ze worden ook ouder. De vergrijzing stijgt fors. Er zullen zo’n 44% meer 65-plussers zijn dan op dit moment. Daar staat tegenover dat de bevolkingsgroep in de leeftijd 20-64 jaar juist met 20% afneemt. In 2022 was ongeveer een vijfde van de EU-bevolking 65 jaar of ouder. Rond 2100 bedraagt dit aantal 32%.  Dit betekent dat straks iedere -plusser nog 1,5 inwoner van 20 tot 64 jaar tegenover zich heeft. Anno 2022 waren dat er nog 3.

Bron: Het Financieele Dagblad