Rijk zet in op grote bouwlocaties buiten de Randstad

11 juni 2024

Behoefte aan uitbreiding van woningbouwlocaties

Demissionair minister Hugo de Jonge heeft aangegeven dat er na 2030 meer grote woningbouwlocaties buiten de Randstad moeten komen, zoals vermeld in een Kamerbrief.

Genoemde gebieden voor uitbreidingGemeenten willen woningbouw stimuleren met lage grondprijs

De Jonge identificeert zes gebieden voor flinke uitbreiding: de Brabantse Stedenrij, de Stedendriehoek (Apeldoorn, Deventer, Zutphen), regio Twente, Noord-, Midden- en Zuid-Limburg (langs IC-stations), regio Groningen-Assen met een uitloop naar Emmen en de Friese steden.

Verband met regionale ontwikkeling

In Twente en Limburg moet grootschalige woningbouw volgens De Jonge aansluiten bij een bredere aanpak gericht op regionale ontwikkeling. In de regio’s Assen-Emmen en de Friese Steden worden woningen gewenst in samenhang met de ontwikkeling van infrastructurele projecten.

Onzekerheid over precieze locaties

Hoewel de behoefte aan uitbreiding duidelijk is, zijn de exacte locaties nog niet definitief vastgesteld. De Jonge spreekt over “zoekgebieden” waar mogelijk gebouwd gaat worden, en de definitieve keuze wordt verwacht in de Nota Ruimte later dit jaar.

Noodzaak van grote bouwlocaties

Het aanwijzen van extra grote locaties is cruciaal om het woningtekort na 2030 aan te pakken. In 2022 werden zeventien Novex-gebieden aangewezen, voornamelijk in de Randstad, die tot en met 2040 ongeveer 600.000 woningen moeten realiseren. De Jonge benadrukt dat na 2030 een groter deel van de woningbouwopgave op grootschalige locaties moet worden ingevuld, om efficiënt om te gaan met de schaarse ruimte in Nederland en de regievoering op woningbouw te versterken.

Bron: cobouw.nl