Rijk besluit tot regels voor huurstijging, reacties zijn verdeeld

23 november 2020

Het Rijk heeft besloten dat de huurstijging in 2021 aan banden wordt gelegd. Dit besluit is genomen om te voorkomen dat de huren te veel stijgen waardoor huurders in financiële problemen dreigen te komen. De reacties op dit besluit zijn verdeeld van ‘het gaat niet ver genoeg’ tot ‘de regering slaat door in bemoeizucht’. De huren van vrije sector woningen in het middensegment, waar deze maatregel betrekking op heeft, zijn sinds 2019 met meer dan 10 procent gestegen. Huren mogen liggen tussen 720 en 1000 euro per maand, maar dat laatste bedrag wordt vaker gehaald dan het eerste. In grote steden zijn huurwoningen onder de 1.000 euro sowieso een uitzondering de sociale huur uiteraard uitgezonderd.

Maximale huurstijging van inflatie + 1 %

Minister Ollongren en de Tweede Kamer hebben overeenstemming bereikt over een maximale huurstijging van de inflatie + 1%. Eerder wilde de minister 2,5% extra stijging toestaan, maar onder druk van politiek links werd dit percentage verlaagd. Als het aan deskundigen die aan de kant van de huurder staan ligt, is deze stap nog niet vergaand genoeg. Vooral omdat veel huurders nu al een huur betalen die ze moeilijk kunnen opbrengen. Zij pleiten ervoor dat het puntensysteem dat nu voor sociale huurwoningen wordt toegepast, ook voor de vrije sector te hanteren. Ook de Woonbond heeft dit al eens geopperd. Daarnaast pleiten verschillende deskundigen voor matiging of zelfs afschaffing van de verhuurdersheffing, zodat corporaties meer woningen kunnen bouwen, niet alleen voor de sociale sector maar ook voor mensen met middeninkomens.

Rijk besluit tot regels voor huurstijging, reacties zijn verdeeld

Huiseigenaren zijn minder enthousiast

Eigenaren van vastgoed die verhuren zijn minder blij met de regulering van de huurstijging in 2021. Vooral Vastgoed Belang, de vereniging van particuliere beleggers is ‘furieus’ over deze maatregel. Net als de IVBN, de vereniging van institutionele beleggers, formuleert het wat netter, zij zijn ‘teleurgesteld’ over het besluit. Volgens de eigenaren van verhuurd woningvastgoed zorgt deze huurmatiging ervoor dat er minder geïnvesteerd kan worden in nieuwbouw, vooral omdat ook de overdrachtsbelasting fors omhoog gaat. Deskundigen zijn echter niet zo bang voor grote verliezen op rendementen. De aanvangshuren zijn vaak al zo hoog dat er voldoende rendement wordt behaald op een investering, is hun mening. Wel moet ervoor worden gewaakt dat er lange termijn beleid wordt ontwikkeld en dat beleggers niet afhankelijk worden van jaarlijkse besluiten over de ontwikkelingen in van de huurprijzen.

Bron: Stadszaken.nl