Renovatie Binnenhof: kosten exploderen tot €2 mrd

22 april 2024

De renovatie van het Binnenhof zal naar verwachting rond de €2 miljard kosten, vier keer meer dan oorspronkelijk begroot. Minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft dit aangekondigd aan de Tweede Kamer.

Het Binnenhof in slechtere staat dan gedachtRenovatie Binnenhof pas in 2028 gereed

Het eeuwenoude Binnenhof, het historische politieke centrum van Nederland, verkeert in een veel slechtere staat dan aanvankelijk gedacht. Er is geen weg meer terug, benadrukte de minister. De renovatie moet het Binnenhof in goede staat opleveren voor de volgende generatie, zonder alternatieven.

Offertes veel hoger dan verwacht

De renovatie begon ruim twee jaar geleden en zou in 2028 klaar moeten zijn, twee jaar later dan gepland. Door extra eisen aan veiligheid en inflatie liepen de kosten vorig jaar al op tot €843 miljoen, aanzienlijk hoger dan de oorspronkelijke begroting van €475 miljoen.

Ernstige bouwkundige gebreken

Tijdens de renovatie zijn ernstige bouwkundige gebreken aan het licht gekomen, zoals loszittende dakconstructies en meer asbest dan ingeschat. Veiligheidseisen zijn aangescherpt, wat aanpassingen in de verbouwingsplannen vereiste. De complexiteit van het Binnenhof maakt het realiseren van zowel toegankelijkheid als veiligheid een uitdagende opgave.

Bron: fd.nl