Renovatie Binnenhof pas in 2028 gereed

10 april 2023

De renovatie van het Binnenhof gaat langer duren dan gepland. Pas in 2028 kan het parlement er weer de vergaderingen houden, zo is nu de verwachting. Niet alleen gaat de verbouwing langer duren, ook de kosten lopen nog verder op. Al tijdens de voorbereidende fase was hierover felle discussie. Met name stikstofregels en verscherpte veiligheidsvoorschriften zorgen voor de vertraging en hogere kosten. Of het gaat lukken om in 2028 de belangrijkste onderdelen van de verbouwing af te ronden is bovendien niet met zekerheid te zeggen. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening schrijft dit in een voortgangsrapport aan de Tweede Kamer.

Fors hogere kosten

De kosten waren al flink hoger dan aanvankelijk werd begroot. Ging het kabinet eerder nog uit van een kostenplaatje van 475 miljoen euro, inmiddels staat de teller op 750 miljoen euro. Daarbij komt nog een jaarlijkse indexering. Als de Voorjaarsnota 2023 wordt gepresenteerd wordt de kostenpost mogelijk nog hoger ingeschat. De renovatie van het Binnenhof leidt al jaren tot flinke discussies in de Tweede Kamer. Sommige partijen vinden de kosten veel te hoog. Andere willen juist extra aanpassingen die niet waren begroot.

Renovatie Binnenhof pas in 2028 gereed

Stikstofuitstoot

De Raad van State, zelf ook gehuisvest op het Binnenhof, deed eind 2022 een uitspraak over stikstof. Die hield in dat stikstofuitstoot tijdens bouwwerkzaamheden moet worden meegenomen in de totale uitstoot van een pand. Dit heeft tot gevolg dat er voor de verbouwing van het Binnenhof een nieuwe berekening moet worden gemaakt. Dit betekent dat de werkzaamheden met in ieder geval 9 maanden zijn vertraagd.

Strengere veiligheidseisen

Naast het stikstofprobleem spelen ook strengere veiligheidseisen een rol. Die zijn ontstaan door de huidige gespannen situatie door de oorlog in Oekraïne. Het Rijksvastgoedbedrijf is verantwoordelijk voor de renovatie. Volgens het RVB kunnen de werkzaamheden niet worden bespoedigd. Dit heeft onder andere te maken met de beschikbare ruimte op de locatie van het Binnenhof. Die laat niet toe dat grote werkzaamheden tegelijk worden uitgevoerd. Totdat het Binnenhof weer gereed is voor gebruik werken de leden van de Eerste en Tweede Kamer vanuit verschillende locaties in Den Haag.

Bron: Het Financieele Dagblad