Rechter blokkeert gasproject boven Schiermonnikoog

24 april 2024

Een gepland gasplatform in de Noordzee boven Schiermonnikoog mag voorlopig niet gebouwd worden, zo heeft de rechtbank besloten. De omgevingsvergunning voor de aanleg ervan is vernietigd vanwege zorgen over stikstofuitstoot en geluidsoverlast voor zeedieren.

Tegenvaller voor regering en gasindustrieNederland moet zijn reputatie als watermanager waarmaken

Dit besluit is een tegenvaller voor het demissionaire kabinet, dat juist de gaswinning in de Noordzee wilde versnellen vanwege het sluiten van het Groningenveld en het stoppen van de import van Russisch gas. Deskundigen waarschuwen dat dergelijke rechtszaken het enthousiasme van olie- en gasbedrijven om te investeren in nieuwe projecten in de Noordzee kunnen temperen.

Milieubezwaren leiden tot vernietiging vergunning

Milieuorganisaties, waaronder Mobilisation for the Environment (MOB), hadden bezwaar aangetekend vanwege zorgen over stikstofuitstoot en schade aan de natuur. De rechtbank heeft een deel van hun bezwaren erkend, maar stelt dat de noodzaak van gaswinning voor de energietransitie en leveringszekerheid wel is aangetoond.

Reacties van betrokken partijen

Het olie- en gasbedrijf ONE-Dyas, dat het project leidt, verwelkomt de uitspraak deels en gaat in gesprek met het ministerie van Economische Zaken om mogelijke oplossingen te bespreken. Het bedrijf blijft optimistisch over het starten van de gaswinning in december.

Mogelijk vervolg

MOB overweegt bezwaar aan te tekenen tegen het oordeel van de rechtbank, met name vanwege de erkenning van de noodzaak van gaswinning. Dit past binnen een groter kader van toenemende aandacht voor klimaatrechtvaardigheid en de impact van fossiele brandstoffen op het milieu.

Bron: fd.nl