Raadsbesluit: gedwongen verhuizing burgerweeshuis naar Deventer schouwburg

2 januari 2024

De gemeenteraad van Deventer heeft woensdagavond besloten dat het Burgerweeshuis, het prominente poppodium van de stad, moet verhuizen naar de Deventer Schouwburg. Dit besluit komt als een onwelkome wending voor het Burgerweeshuis, dat al jaren plannen had om naar een nieuwe locatie in het havengebied van Deventer te verhuizen.

Achtergrond van het besluit

Het Burgerweeshuis had zich voorbereid op een verhuizing naar een nieuwe locatie, maar het college stelt dat de schouwburg en het poppodium in één gebouw moeten worden gehuisvest, voornamelijk vanwege kostenoverwegingen. De geschatte kosten voor deze verbouwing bedragen maximaal 37,5 miljoen euro, terwijl afzonderlijke plannen voor beide centra zouden oplopen tot ongeveer 50 miljoen euro. Het college benadrukt dat deze besparing meer subsidie beschikbaar maakt “voor cultureel programma – ook in financieel krappe tijden”. De heringerichte schouwburg wordt verwacht eind 2027 opgeleverd.

Impact op popmuziek in Deventer

Het Burgerweeshuis heeft zich sterk uitgesproken tegen dit besluit, met waarschuwingen dat de gedwongen fusie mogelijk het voortbestaan van het poppodium bedreigt. In een gezamenlijke brief steunden 61 Nederlandse poppodia, waaronder Rotown (Rotterdam), Vera (Groningen) en Melkweg (Amsterdam), het Burgerweeshuis en probeerden ze het college op andere gedachten te brengen.

Politieke steun en verdeeldheid

Het besluit kreeg niet de volledige steun van de Deventer coalitie, met verdeelde meningen binnen PvdA en D66. De oppositiepartij VVD droeg echter bij aan een meerderheid voor het voorstel, omdat het volgens de partij bijdraagt aan de ontwikkeling van de binnenstad.

Financiële overwegingen en culturele steun

De Deventer Schouwburg en het Burgerweeshuis bevinden zich al geruime tijd in gebouwen die niet voldoen. Volgens het college zal het samenbrengen van theater en muziek onder één dak in de schouwburg zorgen voor een prominente culturele locatie in Deventer. Deze gecombineerde huisvesting resulteert in een jaarlijkse besparing van 250.000 euro op gemeentelijke uitgaven aan cultuur.

De raad keurde een amendement van D66 goed om dit geld beschikbaar te houden voor de cultuursector. Een motie van D66 om het Burgerweeshuis bij de verhuizing extra steun te geven van 300.000 euro werd ook gesteund, onder voorwaarde van actieve medewerking van het poppodium.

Bron: nrc.nl