PVV steunt huurwet onder voorwaarde

24 april 2024

De PVV zal vóór het wetsvoorstel van demissionair minister Hugo de Jonge stemmen om de huren in een groot deel van de vrije sector alsnog te reguleren, op voorwaarde dat het voorstel niet verder wordt aangescherpt. Met de steun van de PVV is een ruime meerderheid zo goed als zeker.

Bescherming van huurders en reguleren van hurenEen huis kopen om te verhuren, pas op de valkuilen

Het wetsvoorstel van minister De Jonge beoogt huurders te beschermen die momenteel te veel betalen. De wet stelt een landelijk maximum van €1100 per maand voor woningen met een bepaald puntenaantal in het woningwaarderingsstelsel. Ook dwingt het woningwaarderingsstelsel gemeenten om in te grijpen bij te hoge huren.

Zorgen over stilvallen bouw en tegenvoorstellen

Partijen als VVD en BBB waarschuwen voor het stilvallen van de bouw van huurwoningen in het middensegment als de wet wordt aangenomen. De exploitatie zou niet meer rendabel zijn. Minister De Jonge heeft een opslag van 10% op de huur van nieuwe woningen toegezegd om dit bezwaar tegemoet te komen, maar sommige partijen vinden dit niet genoeg.

Verschillende amendementen en wijzigingsvoorstellen

Verschillende partijen dienen amendementen en wijzigingsvoorstellen in om de regels voor verhuur van middenwoningen strenger te maken of juist af te zwakken. Zo wil GroenLinks-PvdA dat de WOZ-waarde van een woning minder zwaar meeweegt voor het aantal punten in het woningwaarderingsstelsel, terwijl de VVD juist wil dat bepaalde woningen worden uitgesloten van het stelsel.

Verdere behandeling en stemming

De Tweede Kamer zal verder discussiëren over het voorstel, met de stemming gepland vlak voordat het meireces begint.

Bron: fd.nl