Provincie Zuid-Holland barst uit haar voegen: ‘lastige keuzes zijn onvermijdelijk’

8 november 2023

De provincie Zuid-Holland staat voor lastige keuzes in ruimtelijke ordening, erkent gedeputeerde Anne Koning. Ongeremde groei is niet langer haalbaar, gezien de beperkte ruimte en toenemende druk op natuur en water. De provincie wil een “ruimtelijk-economische visie” van het Rijk, waarin keuzes worden gemaakt over energie-infrastructuur, landbouw, en economische groei.

Beperking van ongeregelde groei

Zuid-Holland erkent dat de tijd van ongeremde groei voorbij is en dat keuzes onvermijdelijk zijn. Transformatie van landbouwgrond en winnen van nieuw land is niet meer haalbaar, en de provincie ziet de noodzaak om planetaire en wettelijke grenzen te respecteren, met problemen zoals waterkwaliteit, stikstof, en biodiversiteit.

Druk op ruimte in Zuid-Holland

Met 21% van de Nederlandse economie draagt Zuid-Holland aanzienlijk bij, maar dit heeft geleid tot een vollere bebouwing en druk op de natuur. De provincie worstelt met ruimtegebrek voor groene en blauwe opgaven zoals landbouw, natuur, en water.

Bevolkingsgroei en bedrijvigheid

Terwijl de bevolking groeit en bedrijvigheid toeneemt, benadrukt minister Hugo de Jonge de noodzaak van een “ruimtelijke puzzel” voor de toekomstige verbouwing van Nederland. De ruimtelijke voorstellen van provincies, zoals Zuid-Holland, vormen de basis voor de nieuwe nota ruimte die in 2023 verschijnt.

Ruimtelijke voorstellen van Zuid-Holland

Zuid-Holland stelt ruimtelijke voorstellen voor waarin ambities, uitdagingen, randvoorwaarden, en eisen aan het Rijk zijn opgenomen. De provincie vraagt om een nationale visie over energie-infrastructuur, circulaire economie, waterveiligheid, en landbouw. Daarnaast wil het Rijk bepalen waar Nederland in de toekomst geld mee wil verdienen.

Financiële aspecten en ruimtelijke plannen

Financiële middelen zijn nodig voor aanleg van nieuwe wegen, spoorlijnen, groenvoorzieningen, en betaalbare woningen. Zuid-Holland wil tot 2030 ruim 230.000 woningen bouwen, bij voorkeur binnen bestaande steden en dorpen. Optoppen en hergebruik van bestaande gebouwen zijn preferente methoden.

Uitdagingen en samenwerking

Zuid-Holland erkent de uitdagingen en benadrukt de behoefte aan een “afwegingskader” zonder een vaste blauwdruk. Prijzenswaardige projecten zoals Little C in Rotterdam en het Singelpark in Leiden worden genoemd. De provincie pleit voor samenwerking aan een toekomstbestendig Zuid-Holland met brede welvaart als kompas voor besluitvorming.

Bron: cobouw.nl