Projectontwikkeling anno 2021 gaat met de nodige hindernissen

12 mei 2021

Projectontwikkelaars ondervinden heel wat obstakels bij hun werk. Ze stuiten op traag werkende overheden waardoor de ontwikkeling van grond veel langzamer gaat dan ze zouden willen. Ze moeten rekening houden met strenge stikstofnormen. En dan is er nog de coronacrisis die ook voor de nodige vertragingen zorgt. En dat allemaal in een oververhitte huizenmarkt waar minimaal 100.000 woningen per jaar nodig zijn om tot een oplossing te komen. Ook in de nieuwe wijk Stadshagen in Zwolle spelen deze problemen.

Er wordt gebouwd, maar het tempo is te laag

Al sinds 1996 worden er huizen gebouwd in de nieuwe wijk Stadshagen in Zwolle. De mensen die er wonen doen dat met veel plezier, velen geven aan niet meer weg e willen. Maar projectontwikkelaars vinden dat de bouw van nieuwe woningen lang niet snel genoeg gaat. Ze willen wel, maar stuiten op verschillende problemen.

Projectontwikkeling op de huizenmarkt anno 2021 gaat met de nodige hindernissen

Gesteggel over grondprijzen

Een probleem bij de stagnatie van nieuwbouw zijn de grondprijzen. Gemeenten vinden dat projectontwikkelaars een te hoog rendement nastreven, terwijl zij vinden dat de gemeente een te hoge prijs voor de grond vraagt. Daar komt nog bij dat de besluitvorming over het toewijzen van bouwlocaties in de ogen van de ontwikkelaars veel te traag verloopt. Een belangrijk struikelblok is daarbij ook de ‘eindeloze’ mogelijkheden voor omwonenden om bezwaar te maken. Daarom moeten er soms compromissen worden gesloten. Een projectontwikkelaar in een nieuwe wijk in Zwolle licht toe ‘We maakten de huizen smaller. Daardoor kon er een extra woning op deze locatie worden gebouwd. Zo kwamen we uit met de grondprijs en de vraag van de gemeente om betaalbare woningen te bouwen’.

De opening van Lelystad Airport kan voor problemen zorgen in Zwolle

Lelystad Airport opent als de planning doorgaat in november 2021 zijn deuren. Hoewel de kans bestaat dat dit wordt uitgesteld zal er een moment komen dat er vliegtuigen gaan stijgen en dalen op relatief korte afstand van de nieuwe woonwijken in Zwolle. Projectontwikkelaars beseffen dat dit de huizen die ze nu bouwen minder aantrekkelijk kan maken. In 2023 wordt het Nederlandse luchtruim opnieuw verdeeld. Pas dan is duidelijk wat er precies gaat gebeuren. Daar kan uiteraard niet op worden gewacht. Er moet gebouwd worden, hoe eerder hoe liever, want er zijn honderdduizenden mensen die dagelijks op zoek zijn naar een woning.

Bron: Het Financieele Dagblad