Prijsdaling energieslurpende kantoren: impact van energielabel-C verplichting

31 augustus 2023

Kantoren die niet voldoen aan de verplichte energielabel C-regelgeving hebben aanzienlijke prijsdalingen ondergaan in de afgelopen jaren. Vastgoedeigenaren betalen bijna 20% minder voor dergelijke kantoren sinds de overheid de label-C-verplichting in 2018 heeft aangekondigd. De prijzen van de minst energiezuinige kantoren, met label G, zijn zelfs met bijna 40% gedaald.

Onderzoek Universiteit Maastricht

Volgens onderzoekers van de Universiteit Maastricht, gepubliceerd in het economenvakblad ESB, laten investeerders zich sterk leiden door de energielabels van kantoren. Dit in tegenstelling tot de woningmarkt, waar het prijsverschil tussen huizen met labels A en D ongeveer 10% bedraagt.

Kantoorlocaties in randgemeenten worden steeds populairder

Impact van groene labels op kantoorprijzen

Hoewel de verplichting tot energielabel C heeft geleid tot verduurzaming van kantoren, blijken huurprijzen weinig beïnvloed. Duurzame kantoorgebouwen hebben slechts een lichte huurprijsstijging van ongeveer 4% ervaren. Dit komt doordat huurders waarschijnlijk niet direct beïnvloed worden door de label-C-verplichting.

Verduurzaming en thuiswerken

De verduurzaming van energieonzuinige kantoren staat nu in vraag, mede door de opkomst van thuiswerken en verminderde behoefte aan kantoorruimte. Door de afname van kantoorvraag evalueren veel bedrijven de noodzaak van vierkante meters. De investering voor verduurzaming, die ongeveer €60 per vierkante meter bedraagt, wordt afgewogen tegen het gemiddelde rendement van 5% na verduurzaming.

Handhaving en gemeentelijke rol

De handhaving van energielabel-C-verplichting ligt in handen van gemeenten. Ongeveer twee derde van de gemeenten heeft het toezicht bij een omgevingsdienst belegd. De naleving begint met het informeren van eigenaren die nog geen label C hebben. Degenen die niet voldoen, krijgen een termijn om aan de eisen te voldoen, gevolgd door mogelijke sancties.

Verwachte invloed van handhaving

De verwachting is dat de handhaving een cruciale rol zal spelen bij het stimuleren van actie onder eigenaren van kantoren met een laag energielabel. Het blijft afwachten of de dreiging van sancties en dwangsommen de verduurzaming van energieslurpende kantoren zal bevorderen.

Bron: fd.nl