De positieve kanten van compact bouwen in de stad

15 september 2020

Compact bouwen heeft veel nadelen, zeggen deskundigen. Dichtbevolkte gebieden zijn ongezond en een brandhaard voor het uitbreken van epidemieën, zo wordt alom verkondigd. Maar de coronacrisis lijkt juist te bewijzen dat dit niet zo is. Juist in dunbevolkte provincies Noord-Brabant en Limburg was het aantal besmettingen fors hoger. Ook in buurland Duitsland blijkt het aantal besmettingen in grote steden niet significant hoger dan op het platteland. Besmettingshaarden zijn vooral evenementen waar veel mensen samenkomen, of familiebijeenkomsten. Dit heeft met stedenbouw dus maar weinig te maken.

De stad verlaten vanwege een pandemie is geen goede zet

Veel mensen denken nu dat ze beter ‘buiten’ kunnen gaan wonen omdat daar de lucht gezonder is. Maar tijdens een pandemie de stad verlaten is niet altijd een handige zet. Ondanks compact bouwen waardoor mensen dichter op elkaar wonen, is de kans op een besmetting niet heel veel groter. Maar in de stad heb je wel gemakkelijker toegang tot voorzieningen, niet alleen medische maar ook bijvoorbeeld het laten bezorgen van je boodschappen en de school van de kinderen op fietsafstand.  In wereldstad New York vielen veel coronadoden. Maar dit aantal weegt volgens onderzoek niet op tegen het aantal doden dat werd voorkomen door goede voorzieningen zoals openbaar vervoer, fietspaden en betere voorzieningen voor gezondheidszorg.

Compact bouwen in de stad heeft ook positieve kanten

De kenniseconomie speelt zich af in de steden

Ondanks dat thuiswerken sinds de coronacrisis populairder dan ooit is, speelt de kenniseconomie zich nog steeds in de grote steden af. Hier zijn de banen, hier is de innovatie en het talent. Dus zowel bedrijven als werknemers zullen naar de stad blijven trekken en de compacte bouw aldaar voor lief nemen, simpelweg omdat daar meer kansen liggen. Het is ook zeker niet zo dat mensen niet in de stad willen wonen omdat ze het er ongezond vinden. De mogelijkheid is er simpelweg niet omdat er te weinig (betaalbare) woningen zijn. Waren die er wel dan zouden waarschijnlijk nog meer mensen naar de steden trekken.

Ook als thuiswerken meer de norm wordt, blijft interactie nodig

Als thuiswerkende werknemer maakt het wel degelijk uit waar je woont. Want ook als er thuis wordt gewerkt, moet er interactie met collega’s of leidinggevenden plaatsvinden. En dat kan alleen als de deelnemers aan een overleg enigszins bij elkaar in de buurt wonen. Niet ieder overleg leent zich voor Zoom. Compact bouwen heeft zeker nadelen, zoals een gebrek aan groen en een gebrek aan ruimte. Maar om nu te stellen dat de compacte stad volledig uit de gratie is, gaat zeker een paar stappen te ver.

Bron: Stadszaken.nl