Personeelstekort in de bouwsector: uitdagingen en oplossingen

10 augustus 2023

Hoewel de nieuwbouwproductie afneemt, blijven veel aannemers en installateurs kampen met een nijpend tekort aan arbeidskrachten om aan de vraag te voldoen. Het personeelstekort binnen de bouwsector blijft een aanzienlijke uitdaging. Uit een recente enquête van Cobouw en USP blijkt dat maar liefst 55 procent van de ondervraagden momenteel een tekort aan personeel heeft of dit in de komende maanden verwacht. Opmerkelijk genoeg lijkt de afkoeling van de markt nog geen negatieve impact te hebben op de werkgelegenheid in de sector. Hoewel het personeelsverloop rond de 30 procent ligt, is dit niet het gevolg van ontslagen. Werknemers verlaten hun huidige functies vanwege betere kansen elders, zoals hogere posities of salarissen.

Verandering in werkgelegenheid en openstaande vacatures

Er is wel een lichte stijging merkbaar in het aantal bedrijven dat geen tekort aan arbeidskrachten meldt. In maart vorig jaar gaf 25 procent van de bedrijven aan geen krapte te ervaren, tegenover 35 procent nu. Binnen de openstaande vacatures blijkt het vooral lastig om posities voor werkvoorbereiders en projectleiders in te vullen.

Aannemers en installateurs het meest getroffen

De aannemers- en installatiesector ondervinden de grootste gevolgen van de arbeidskrapte. Respectievelijk 65 procent en 68 procent van de deelnemende bedrijven in deze sectoren melden een tekort aan personeel. In de vastgoedsector is deze uitdaging minder prominent, waar 36 procent een tekort signaleert.

Zoektocht naar oplossingen

Om de vacatures te vullen, vertrouwen bedrijven voornamelijk op het inzetten van zzp’ers en het aantrekken van studenten en recent afgestudeerden. Desondanks heerst de overtuiging dat er te weinig studenten beschikbaar zijn om het groeiende personeelstekort op te vangen. Bovendien hebben net-afgestudeerden vaak nog aanvullende training nodig, vooral met betrekking tot innovatieve werkprocessen zoals prefab bouwen. De huidige lesstof van scholen wordt soms als ontoereikend en niet innovatief genoeg ervaren door de bouwbedrijven.

Stagnerende prefabprojecten

Het gebruik van prefab bouw lijkt enigszins te vertragen. In april vorig jaar werd nog ongeveer 43 procent van de projecten industrieel gerealiseerd volgens de bouwers, terwijl dit in juni terugliep naar 39 procent. De afname kan worden toegeschreven aan de verminderde nieuwbouwproductie, aangezien met name nieuwbouw in fabrieken wordt gerealiseerd. Knelpunten bij prefab bouwen zijn onder meer een te standaard ontwerp van gebouwen, een gebrek aan kennis bij partners in de toeleveringsketen en problemen met de beschikbaarheid van grondstoffen.

Bron: cobouw.nl