Het percentage leegstand in Nederlandse winkelstraten nadert een kritisch punt

1 oktober 2020

Steeds meer winkelpanden staan leeg in de Nederlandse binnensteden. De leegstand van winkelpanden zal volgens schattingen eind 2021 uitkomen tegen de 10%. Dit blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in 2.500 winkelgebieden in Nederland. Vooral in de grote steden stijgt de leegstand hard. De coronacrisis heeft hier uiteraard ook invloed op. Er werd gekeken naar de invloed van toeristen, de aanwezigheid van werknemers in verband met meer thuiswerken en het toenemen van internetaankopen. Uit de analyse blijkt dat winkelgebieden die vóór de coronacrisis al slecht presteerden, het nu extra moeilijk hebben. Deze situatie zal in ieder geval de komende jaren van toepassing zijn.

Leegstand zal leiden tot meer transformaties

De leegstand van winkelpanden zal naar verwachting leiden tot meer transformaties. Winkels worden omgebouwd tot woningen of tot multifunctionele complexen voor wonen en dienstverlening. De leegstand ligt in grote en middelgrote steden hoger dan in kleinere gemeenten. Van de leegkomende winkels wordt circa 85% getransformeerd. De overige 15% blijft leeg staan. De komende periode gaat het om ongeveer 5.000 panden die geen nieuwe bestemming krijgen. Een toename tot circa 10% leegstand eind 2021.

Het percentage leegstand in Nederlandse winkelstraten nadert een kritisch punt

Het kantelpunt ligt op 15% leegstand

Omdat de leegstand niet overal gelijk is, zijn er winkelgebieden waar het percentage hoger ligt. Als de leegstand van winkelpanden tegen de 15% ligt, wordt de situatie zorgelijk. Winkelend publiek gaat zo’n gebied met lege winkels dan mijden. Het is dan zaak om de overgebleven zaken te concentreren om een mogelijk kleiner winkelgebied weer aantrekkelijk te maken. Het is daarbij belangrijk om winkeliers niet te dwingen maar hen te ‘verleiden’ om hun zaak in een ander pand voort te zetten zodat hun omzet mogelijk weer zal stijgen.

Bron: Stadszaken.nl