Particuliere beleggers verzetten zich tegen voorgenomen maatregelen ter regulering van de huurprijzen

11 oktober 2021

Demissionair minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Wonen wil maatregelen treffen om de huurprijzen in de particuliere sector minder te laten stijgen. Vastgoedeigenaren zijn niet te spreken over het maatregelenpakket en dreigen naar de rechter te stappen. De maatregelen zullen tot gevolg hebben dat een deel van de vrije sector huurwoningen in steden als Utrecht en Amsterdam vanaf 2022 weer in de categorie reguliere huurwoning zullen vallen. Dit betekent uiteraard dat de eigenaar er minder huur voor kan vragen.

‘Maatregelen in strijd met het eigendomsrecht’

De Stichting Fair Huur stelt dat de voorgestelde maatregelen van de minister in strijd zijn met het eigendomsrecht. ‘Minister Ollongren denkt onterecht dat alle particuliere verhuurders huisjesmelkers zijn’, stelt voorzitter Anthonie Mans. De stichting heeft een concept dagvaarding opgesteld en deze ter kennisname naar het ministerie gestuurd. Fair Huur vertegenwoordigt honderden huiseigenaren die enkele tienduizenden woningen in bezit hebben. De landsadvocaat heeft de dagvaarding inmiddels bestudeerd. Dit heeft er vooralsnog niet toe geleid dat de minister de aanpassing van het puntenstelsel wil aanpassen om de huurprijzen in de particuliere sector te reguleren.

Particuliere beleggers verzetten zich tegen voorgenomen maatregelen ter regulering van de huurprijzen

WOZ-waarde uit het puntenstelsel

Vanaf 2015 telt ook de WOZ-waarde mee bij de bepaling of een woning in de vrije sector komt of een sociale huurwoning is. Minister Ollongren wil dit punt aanpassen. De WOZ-waarde mag dan nog maar voor maximaal 33% meetellen voor het bepalen van het aantal punten voor de woning. Daardoor zal het aantal punten van tienduizenden woningen in Nederland dalen onder de grens voor sociale huur. Voor deze woningen geldt dan een huurplafond. Dit is in de vrije sector niet van toepassing.

Vooral woningen in Amsterdam terug naar gereguleerde sector

Uit onderzoek blijkt dat vooral Amsterdamse vrije sector woningen zullen worden teruggezet naar de gereguleerde sector. Het gaat om zo’n 28%van de woningen in handen van particuliere verhuurders. Volgens een schatting van het ministerie zullen beleggers daardoor in totaal zo’n 90 miljoen euro minder huurinkomsten hebben. De verhuurders gaan echter uit van een verlies dat wel tot tien keer zo hoog kan uitpakken. Eigenaren van, nu nog, vrije sectorwoningen vrezen dat hun investeringen straks teniet worden gedaan. Als de huurprijzen in de particuliere sector fors omlaag gaan dan worden deze investeringen niet meer terugverdiend. Het gaat dan vooral om verbeteringen aan woningen waardoor ze in de vrije sector konden worden verhuurd. Eerder procedeerde Fair Huur ook al tegen de staat. Toen was de claim dat het Nederlandse woningsysteem in strijd was met het eigendomsrecht. De rechter stelde de stichting toen in het ongelijk.

Bron: Het Financieele Dagblad