Verkamering in Kralingen leidt tot steeds meer klachten

18 januari 2022

Inwoners van de wijk Kralingen in Rotterdam zijn het zat. De in de wijk woonachtige studenten veroorzaken steeds meer overlast. Vooral de nachtelijke huisfeestjes zorgen voor veel ergernis. Veel woningen worden gekocht door de ouders van een student, die er vervolgens niet alleen hun zoon of dochter laten wonen, maar ook een aantal medestudenten. Dankzij deze verkamering is het een zeer lucratieve belegging en het kind in kwestie hoeft niet oeverloos te zoeken naar een studentenkamer. Maar overige bewoners zijn verre van enthousiast over deze ontwikkeling. Stoepen die worden gebarricadeerd door fietsen en deelscooters, zwerfafval buiten en studenten die zich niet of nauwelijks op hun gedrag laten aanspreken.

Opkoopbescherming

Om verdere ontwrichting van Kralingen te voorkomen heeft Rotterdam besloten dat dit één van de wijken in de stad is met een zogenaamde opkoopbescherming. Woningen die verkocht worden moeten verplicht worden bewoond door de koper. Deze regeling mogen gemeenten invoeren om beleggers te weren. Dit moet ook de verkamering tegengaan, maar een woning kopen voor een studerende zoon of dochter mag nog wel. Dus dat gaat niet helemaal op als het huis vervolgens met medestudenten wordt gedeeld. De gemeente komt wel met een actieplan om iets te doen aan de overlast in Kralingen. De verantwoordelijke wethouder was zelf ooit voorzitter van het Rotterdamsch Studenten Corps en kent het studentenleven dus goed. Zo moeten er stewards komen die studenten die op straat overlast veroorzaken aan te spreken. Als er in een studentenhuis overlast is wordt hiervan aantekening gemaakt en krijgt het huis een stoplicht op oranje. Na nog een keer overlast springt het stoplicht op rood en kan de kamerverhuurvergunning worden ingetrokken.

Overlast door verkamering in Kralingen leidt tot steeds meer klachten van bewoners

Forse toename aantal studenten

Studenten die in Kralingen op kamers wonen voeren als verweer aan dat deze wijk altijd studenten heeft gehuisvest en dat er dus altijd rumoer en overlast is geweest. Dat is zo, zegt de bewonersvereniging. Maar het aantal studenten in de wijk is de afgelopen jaren fors toegenomen. Zowel de Hogeschool Rotterdam als de Erasmus Universiteit hebben de afgelopen jaren fors meer studenten toegelaten. Voor beide instellingen zijn het er rond de 39.000, voor de universiteit is dat een verdubbeling in tien jaar tijd. In sommige straten wordt meer dan 50% van de woningen particulier verhuurd, vooral aan studenten.

Opkoopbescherming komt te laat

De bewoners in Kralingen vragen zich af of er iets gaat veranderen. Deze wijk is één van de duurdere wijken in Rotterdam. De opkoopbescherming geldt alleen voor huizen met een WOZ-waarde tot 355.000 euro. De vrees bestaat dat beleggers de duurdere woningen opkopen als ze vrij komen en deze vervolgens opsplitsen in meerdere huurwoningen. Bovendien zijn al veel woningen eigendom van beleggers en worden ze verhuurd aan studenten. Daar heeft de verkamering al plaatsgevonden en dit mag gewoon zo blijven. Alleen als er te vaak overlast wordt veroorzaakt wordt de vergunning ingetrokken. De overlast van feestende studenten zal dus voorlopig nog wel aan de orde blijven.