Overheid leeft eigen regels voor energiezuinige kantoren niet na

8 april 2024

De Rijksoverheid voldoet niet aan haar eigen regels voor energiezuinige kantoren, waarbij meer dan de helft van haar kantoren nog niet het wettelijk verplichte energielabel C of hoger heeft. Vooral kantoren van Defensie en Rijkswaterstaat blijven achter. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft plannen voor verduurzaming of renovatie van deze kantoren tegen 2026.

Verlies aan geloofwaardigheidZijn de problemen met de leegstand van kantoorpanden in Nederland echt opgelost

Hoogleraar Nils Kok benadrukt dat dit gebrek aan naleving de geloofwaardigheid van de overheid aantast. Het percentage kantoren met label C bij de overheid is lager dan het landelijk gemiddelde.

Grote inhaalslag bij Defensie

Defensie staat voor een aanzienlijke verduurzamingsopgave, vooral door jarenlange bezuinigingen. Het Rijksvastgoedbedrijf is belast met het aanvragen van energielabels voor alle Defensiekantoren en het uitvoeren van noodzakelijke verduurzamingsmaatregelen.

Handhaving en problemen bij andere overheidsinstanties

Rijkswaterstaat heeft ook aanzienlijke uitdagingen op dit gebied. De politie en het Rijksvastgoedbedrijf scoren beter. Echter, naast de overheid blijven ook veel eigenaren van commerciële kantoorgebouwen in gebreke.

Tweedeling op de kantorenmarkt

De markt vertoont een tweedeling, waarbij duurzame kantoren op toplocaties beter presteren dan verouderde kantoren op minder centrale locaties. Kleine eigenaren ervaren verduurzaming als een grote investering.

Handhaving door gemeenten

Het toezicht en de handhaving van energielabels verschillen per gemeente. Gemeenten schrijven pandeigenaren aan die niet aan de energiezuinigheidseisen voldoen en hanteren mogelijk sancties zoals dwangsommen of kantoorsluitingen.

Onzekerheid over handhaving

Er is twijfel over de effectiviteit van de handhaving, met name of het dreigende sancties oplevert. Minister De Jonge probeert dit te onderzoeken via een enquête onder gemeenten, maar het resultaat wordt pas verwacht vlak voor de zomer.

Bron: fd.nl