Overheid helpt bij isolatie woningen

28 maart 2023

Er is de overheid veel aan gelegen om woningen snel te isoleren. Daarom komt er een subsidieregeling. Hiervoor trekt het kabinet 300 miljoen euro uit. Dit geld is vooral bedoeld om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het verduurzamen van hun woning. Minister Hugo de Jonge wil met het extra geld in de komende tijd 200.000 woningen isoleren. Het gaat daarbij onder andere om koopwoningen met energielabel E, F of G waarvan de eigenaren onvoldoende kapitaalkrachtig zijn. Een deel van dit bedrag wordt naar voren gehaald om eigenaren van koophuizen eerder te kunnen helpen.

Energiefixers

Het kabinet stelt ook 200 miljoen euro beschikbaar voor ondersteuning van mensen die hun huis willen verduurzamen. Deze zogenaamde energiefixers moeten advies gaan geven hoe woningen te isoleren. Ook moeten deze fixers, deels professionals en deels vrijwilligers, mensen zelf helpen met maatregelen. Het kan dan gaan om het aanbrengen van tochtstrippen, isolatiefolie of andere maatregelen. Klussen die mensen in principe zelf zouden moeten kunnen maar waar ze om uiteenlopende redenen niet toe in staat zijn. Tot en met 2025 komt er in totaal 1 miljard euro beschikbaar. Dit bedrag wordt in drie tijdvakken beschikbaar gesteld.

Overheid helpt bij isolatie woningen

Bestrijding energiearmoede

Minister De Jonge schrijft in een brief aan de Tweede Kamer dat hij zoveel mogelijk wil doen voordat het stookseizoen weer begint. Zoveel mogelijk huishoudens in energiearmoede moeten worden bezocht en geholpen waar dat kan. De minister wil dat alles wordt gedaan om dat voor elkaar te krijgen. In het Isolatieprogramma van het kabinet staat dat de regering tot 2030 minimaal 2,5 miljoen woningen wil isoleren. Om dat doel te halen moet er nog veel gebeuren. Hiervoor wordt onder meer overlegd met bedrijven die isolatie uitvoeren. Zij krijgen te maken met een snel groeiende vraag en daar moet een passend antwoord op komen, aldus De Jonge.

Bron: Cobouw