Optoppen als antwoord op het woningtekort

6 mei 2024

Woonminister Hugo de Jonge ziet het toevoegen van extra woonlagen bovenop bestaande gebouwen als een oplossing voor het woningtekort. Dit ‘optoppen’ zou tegen 2030 honderdduizend extra woningen moeten opleveren. Experts zijn zowel enthousiast als kritisch over deze aanpak.

Praktijkvoorbeelden van optoppenKopers van appartementen zijn flink goedkoper uit in 2023

In steden zoals Amstelveen wordt al geëxperimenteerd met optoppen. Projecten zoals UpMountain tonen aan hoe succesvol dit kan zijn. Deze trend van extra woonlagen bovenop bestaande gebouwen biedt mogelijkheden voor herbestemming van winkelvastgoed en leegstaande panden, zoals het voormalige V&D-pand in Maastricht en het C&A-gebouw in Groningen.

Optoppen als oplossing voor het woningtekort

De Jonge ziet optoppen als een snelle manier om extra woningen te bouwen, vooral op flatgebouwen. Onderzoek suggereert dat optoppen tot en met 2030 honderdduizend extra woningen kan leveren, wat bijdraagt aan een oplossing voor het woningtekort.

Obstakels en uitdagingen

Ondanks de voordelen zijn er obstakels zoals parkeernormen, kosten voor funderingsonderzoek en technische aanpassingen, bezwaarprocedures, welstandsregels en erfpacht. Deze uitdagingen maken een grootschalige uitrol van optoppen moeilijk.

Mogelijkheden en kansen

Toch zien experts mogelijkheden, vooral in de corporatiesector. Gestandaardiseerd optoppen met prefab-woningen biedt kansen, vooral op oudere corporatieflats. De combinatie van optoppen met verduurzaming kan winstgevend zijn.

Politieke en praktische initiatieven

Recente politieke initiatieven zoals de Optop2000 van De Jonge en moties in de Tweede Kamer streven naar het vergemakkelijken van optopprojecten. Dit omvat het betrekken van verschillende belanghebbenden, zoals gemeenten, corporaties en vve’s.

Praktische uitvoering en uitdagingen

Praktisch gezien vereist optoppen strategische visies, industriële bouwprocessen en gemeentelijke steun. Belemmeringen zoals hoge bouwkosten en erfpacht moeten worden overwonnen door samenwerking en innovatieve oplossingen, zoals houtbouw en hergebruik van bestaande infrastructuur.

Bron: fd.nl