Opnieuw succes voor milieuactivisten tegen stikstofbeleid overheid

20 mei 2022

Johan Vollenbroek en zijn raadsman Valentijn Wösten hebben met milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) opnieuw succes geboekt. Dit keer richtte het duo zijn pijlen op de provincie Overijssel. De provincie moet over maar liefst 29 eerder genomen besluiten opnieuw gaan overleggen. Rode draad bij deze besluiten was dat ze ervoor zorgen dat de natuur in Overijssel extra schade oploopt. De rechter was het daarmee eens. De zaken werden in januari en februari 2022 inhoudelijk behandeld en in mei 2022 deed de rechter uitspraak.

Landelijk stikstofbeleid

In mei 2019 bracht MOB de Nederlandse overheid de grootste slag toe. Na jaren procederen besloot de Raad van State dat het landelijke stikstofbeleid niet in stand kon blijven. Dit zette in één klap duizenden bouwprojecten in het hele land op losse schroeven, van wegenbouw tot woningbouw, overal werden de werkzaamheden stilgelegd in afwachting van nieuwe besluitvorming.

Opnieuw succes voor milieuactivisten tegen stikstofbeleid overheid

Drie hoofdthema’s in Overijssel

De 29 zaken die Mobilisation for the Environment voor de rechtbank in Zwolle won hebben te maken met onder andere het verstrekken van natuurvergunningen aan veehouders. Deze boeren gebruiken in hun stallen vloeren die de mest en urine van hun dieren van elkaar scheidt zodat er minder stikstof in de lucht komt waardoor de natuur minder te lijden heeft. De rechtbank was echter van oordeel dat er te veel wordt uitgegaan van aannames. Het is allerminst zeker of de stikstofuitstoot voldoende wordt verminderd. Ook vindt de rechter dat de provincie in de door MOB voorgelegde zaken onvoldoende heeft onderbouwd dat de weidegang van koeien niet leidt tot significante natuurschade door de uitstoot van stikstof. Tot slot mochten elf boeren hun bedrijf uitbreiden zonder dat hiervoor een nieuwe vergunning hoefde te worden afgegeven. De rechter oordeelde dat deze bedrijven nu illegaal zijn omdat ze niet voldoen aan de uitspraak van de Raad van State uit 2019.

Gevolgen voor andere provincies

De provincie Overijssel bestudeert de uitspraak van de rechtbank alvorens hierop een inhoudelijke reactie te geven. De situatie in Overijssel staat natuurlijk niet op zichzelf. Ook in andere provincies spelen vergelijkbare zaken. Met de winst in alle aangespannen zaken op zak is de kans groot dat MOB in de toekomst meer zaken gaat aanspannen. Minister Christianne van der Wal van Natuur en Stikstof, krijgt het erg lastig. In Nederland zijn naar schatting zo’n 3.200 illegale boerenbedrijven. Die zouden dus allemaal moeten worden aangepakt. De minister geeft aan dat deze bedrijven op korte termijn worden gelegaliseerd, maar dit standpunt staat onder druk. Dit gold namelijk ook voor de bedrijven in Overijssel waarvan nu blijkt dat nog steeds niet aan de regels is voldaan. Als bedrijven niet aan de regels voldoen en dan moeten sluiten, zal dit ongetwijfeld leiden tot omvangrijke protesten van boeren. Een Malieveld vol tractoren, ook dat is niet goed voor de stikstofuitstoot.

Bron: NRC