Oost-Nederland ambieert leidende rol in biobased bouw: integratie van industrie essentieel

19 oktober 2023

Oost-Nederland streeft naar een leidende positie in biobased bouw, waarbij industrieel bouwen met lokale materialen centraal staat. Dorpen zoals Silvolde en Doetinchem laten zien dat ze volledig instappen in deze nieuwe bouwmoraal. Er is een sterke focus op duurzaamheid, betaalbaarheid en het betrekken van maakindustrie en agrariërs bij dit initiatief.

Duurzame woonwijken in Silvolde en DoetinchemBiobased bouwmateriaal moet meer natuurinclusief worden geproduceerd

In Silvolde, in de nieuwbouwwijk Rivierduinen, zijn recentelijk houten fabriekswoningen gebouwd. Deze huizen zijn niet alleen duurzaam, maar ook betaalbaar, waarbij een deel van het oorspronkelijke landschap wordt hersteld. Doetinchem daagt bouwbedrijven uit om duurzame normen te stellen, resulterend in ruim zeventig duurzame woningen ontwikkeld door BAM Wonen. Deze fabriekswoningen zijn voorzien van groene daken, zonnepanelen, isolatie van gerecyclede kranten en biobased gevelafwerking.

Regionale mini-economie voor industrieel en biobased bouwen

Theo Opdam, directeur van Plegt-Vos, pleit voor een regionale mini-economie waarin bouw, landbouw en maakindustrie nauw samenwerken. Hij ziet dit als een oplossing voor de betaalbaarheid van woningen en het groeiende tekort aan arbeidskrachten in de regio. Opdam benadrukt de sterke bouwcultuur en de traditie van maakindustrie in Oost-Nederland als ideale grondslagen voor deze samenwerking.

Biobased woningbouwconcept in ontwikkeling

Gerrolt Ooijman, directeur-bestuurder van corporatie Wonion, wil de komende tien jaar 450 nieuwe woningen bouwen en 1.000 tot 1.500 bestaande huizen verduurzamen in Ulft, Terborg en Varsseveld. Hij zet in op een biobased woningbouwconcept, ontwikkeld met materialen uit de regio. Om dit te realiseren, organiseert Wonion workshops voor bouwers en landbouwers, die zeer populair zijn.

Uitdagingen en kansen

Oost-Nederland heeft het potentieel om een zelfvoorzienende broedplaats te worden voor natuurvriendelijke bouwmaterialen. Dit kan niet alleen een nieuw verdienmodel voor boeren opleveren, maar ook bijdragen aan natuurherstel. Er wordt echter benadrukt dat de industrie de ontbrekende schakel is en moet participeren.

Waarde van maakindustrie in bouw

Opdam bevestigt de noodzaak om maakindustrie te betrekken bij de bouw. Hij ziet de ervaring van bedrijven in de maakindustrie als waardevol voor de bouwsector, met name gezien de nieuwe benaderingen in termen van logistiek en onderhoud. Het integreren van maakindustrie in de bouw wordt gezien als een kans om de bouwsector te vernieuwen.

Prioriteiten en investeringen

Victor-Jan Leurs van samenwerkingsverband Twente Board staat positief tegenover de plannen voor een regionale, biobased bouweconomie. Hij benadrukt echter het belang van realisme en benadrukt de noodzaak om talent aan te trekken en te behouden in Oost-Nederland. Enschede heeft al 5 miljoen euro gereserveerd voor bouwprojecten, met name gericht op sociale huurwoningen voor studenten en jongeren, als een steunmaatregel voor projecten die dreigen stil te vallen.

Bron: cobouw.nl