Oordeel rechtbank Amsterdam: van het gas af mag niet zomaar

29 april 2019

Bewoners van de Wegener Sleeswijkbuurt in Amsterdam stapten naar de rechter toen de woningcorporatie waarvan zij hun huis huren plannen presenteerde om de wijk van het gas af te halen. Verduurzaming is prima, en het is ook een klimaatdoel, maar dit mag niet leiden tot forse stijging van de woonlasten. Het gaat om 156 woningen die werden gebouwd in de jaren 50 van de vorige eeuw. Een klein aantal van de woningen is inmiddels aangepast maar de werkzaamheden werden gestaakt toen huurders naar de rechter stapten omdat ze meer duidelijkheid willen over de mogelijk stijgende huurprijs van hun woning.

Energie Prestatie Vergoeding (EPV) is risicofactor

De woningen in Amsterdam worden van het aardgas afgekoppeld en krijgen een warmtepomp. Zonnepanelen op het dak moeten voldoende stroom opwekken voor deze pomp. Isolatie van de woning moet het energieverbruik voor verwarming terugdringen. De huurder betaalt als het goed is geen stroomkosten meer. Als compensatie wordt aan de woningcorporatie de EPV betaald. Maar de rechter oordeelde dat niet voldoende kan worden gegarandeerd dat deze bijdrage qua hoogte vergelijkbaar is met de huidige kosten voor stroom en gas.

Oordeel rechtbank Amsterdam van het gas af mag niet zomaar

Kijken naar alternatieven

De uitspraak van de rechter was een forse tegenvaller voor woningcorporatie Eigen Haard. De corporatie is van mening dat het rendement van de isolatie, een punt waar de rechter met name over viel. Wel degelijk is aangetoond met rapporten van vergelijkbare woningen. Eigen Haard bestudeert momenteel de uitspraak en beslist daarna of er in beroep wordt gegaan tegen de uitspraak.
Het kan ook dat de corporatie met een alternatief plan komt, dat hopelijk bij de huurders in betere aarde zal vallen. Omdat huurwoningen als ‘startmotor’ voor het halen van de klimaatdoelstellingen zijn aangewezen, is een nieuw plan wel dringend gewenst. Als dit er niet komt zullen de doelen zeker niet worden gehaald.

Bron: Financieele Dagblad