Het ooit welvarende Groningen loopt leeg

11 maart 2019

Ooit was de regio Groningen welvarend. Het nieuwe, ingepolderde land zorgde vanaf de negentiende eeuw voor extra en zeer vruchtbare grond, en daarmee voor goedlopende boerenbedrijven met veel werkgelegenheid. Met de werkgelegenheid groeide de bevolking, gepaard gaande met de uitbreiding van sociale voorzieningen en het winkelbestand. De rijkdom van de boeren werd gedeeld met het achterland, en Groningen groeide en bloeide.

Dat was eens. De stad Groningen groeit nog, maar de provincie Groningen loopt leeg. De Waddengemeenten zien hun inwonersaantallen dalen met tussen de 2 en 11 procent per jaar, zo blijkt uit de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Oorzaken terugloop inwonersaantallen

Er is een aantal oorzaken voor het teruglopende inwonersaantal in de regio. Zo is er de demografische factor van de landelijke vergrijzing van de bevolking.

Maar er is meer. Regionaal vinden er veranderingen plaats bij boerenbedrijven. Deze worden meer geautomatiseerd en hebben minder personeel nodig. Jongeren zoeken hun toekomst steeds meer in de steden dan op het platte land. De voorzieningen verdwijnen, waarmee ook de leefbaarheid uit communiteiten afneemt. Ook de bereikbaarheid per openbaar vervoer staat onder druk.

De regio Groningen kampt bovendien ook nog eens met gaswinningproblematiek en de daarmee gepaard gaande aardbevingen. Deze leveren niet alleen veiligheidsrisico’s op, maar brengen ook flinke (herstel)kosten, gezondheidsproblemen, gevoelens van bitterheid en in de steek gelaten te worden, en negatieve publiciteit met zich mee. Het lijkt een spiraal naar beneden.

Het ooit welvarende Groningen loopt leeg

Groningers op de bres

Een van de bekendste Groningers die zich hard maakt voor het keren van het tij, is acteur Marcel Hensema. Hij ziet met lede ogen de leegstand toenemen en de kloof tussen de politiek en de burgers groeien. Die kloof komt in zijn visie niet alleen van de politiek, maar heeft ook te maken met de mentaliteit van de Groningers, die niet klagen maar aanpakken. “Het leven verdwijnt uit de gemeenschappen.” Hij wil graag een vuist maken en Groningers stimuleren hun stem te laten horen. Hij voert actie voor de herontdekking van de, in zijn ogen, prachtige provincie Groningen. “Met zo veel potentie op het gebied van toerisme.”

En zo zijn er meer Groningers die in toerisme de oplossing zien voor de leegloop van de regio. Onder hen is ook de voorzitter van de Sociaal-Economische Raad Noord-Nederland en hoogleraar regionale arbeidsmarktanalyse, Jouke van Dijk. Hij wil vooral investeren in de pluspunten van de regio en deze toeristaantrekkelijk maken. “Toeristen bezoeken geen gemeente, maar een streek.” Essentieel daarbij is dan ook dat lokale ondernemers en de provincie regionaal de handen ineen slaan en gaan samenwerken.

Verdeeldheid

Hoewel het aantrekken van toerisme een realistische optie is, zijn niet alle Groningers daar even enthousiast over. Men vreest voor de rust van het Groningse platte land.

Bron: NRC.next