Ontluisterende uitkomsten onderzoek naar versteviging woningen in Gronings aardbevingsgebied

7 juli 2020

Op basis van afspraken moeten woningen in het Groningse aardbevingsgebied verstevigd worden als blijkt dat ze schade hebben opgelopen door de gaswinning. De versteviging van woningen loopt echter enorme vertraging op doordat partijen langs elkaar heen werken en er geen eenduidig beleid is. Dezelfde woning wordt het ene moment wel en het andere moment niet als onveilig bestempeld, zo blijkt uit onderzoek. Ook komt het voor dat ingenieurs bij een onveilige woning aanvullende maatregelen toevoegen, totdat blijkt dat de woning veilig is en versteviging dus niet nodig is.

Modellen worden niet eenduidig toegepast

Uit onderzoek blijkt dat er grote willekeur is bij het beoordelen van panden. Het kan voorkomen dat de ene ingenieur vindt dat er slechts kleine aanpassingen nodig zijn om een woning weer veilig bewoonbaar te maken, terwijl een andere deskundige aangeeft dat dit alleen kan als er een grote renovatie plaatsvindt. De kosten die ingenieursbureaus in rekening brengen liegen er ook niet om. De facturen variëren in prijs. Vooral als het advies luidt dat de woning gesloopt en herbouwd moet worden zijn de kosten vaak hoog. Dit terwijl het gaat om huizen die vaak een marktwaarde van hooguit 200.000 euro hebben.

Ontluisterende uitkomsten onderzoek naar versteviging woningen in Gronings aardbevingsgebied

Een oplossing lijkt nog niet in zicht

De deskundigen vrezen dat er op korte termijn geen oplossing komt om de versteviging van woningen weer vlot te trekken. De kosten lopen op en zo lang er geen eenduidig beleid is, is de kans groot dat er niet snel actie wordt ondernomen, zo wordt gevreesd. Wat ook zorgelijk is, is dat de bewoners van de betrokken panden nauwelijks bij het overleg worden betrokken. De sociale aspecten komen nauwelijks aan bod, er wordt uitsluitend over de technische aspecten gesproken.

Tempo van versteviging van woningen moet fors omhoog

Uit het onderzoek komt naar voren wat veel inwoners van het aardbevingsgebied al jaren weten: Het tempo waarin de versteviging van woningen nu plaatsvindt is veel te laag. In het eerste kwartaal van 2020 werden 11 woningen aangepakt. De inschatting is dat zo’n 18.000 woningen voor renovatie in aanmerking komen. Als het huidige tempo wordt aangehouden dan worden de problemen alleen maar groter, is de verwachting.

Bron: Het Financieele Dagblad