“Onthul je potentieel: inspiratie uit ‘hidden potential’ van Adam Grant”

13 november 2023

Belang van karakterontwikkeling

In zijn nieuwste boek, ‘Hidden Potential’, legt psycholoog en bestsellerauteur Adam Grant de nadruk op het belang van leren en karakterontwikkeling. Hij benadrukt dat het niet alleen gaat om wat iemand momenteel presteert, maar om het vermogen om te blijven leren en groeien.

Karakter als vaardigheid

Grant beschouwt karakter als een verzameling vaardigheden waarmee je je persoonlijkheid kunt overwinnen, met de nadruk op het kunnen leren. Hij stelt dat karaktervaardigheden, die je helpen bij het overwinnen van natuurlijke neigingen die je belemmeren, meer impact hebben op de toekomst dan puur kennis.

Essentiële vaardigheden

Een kernkaraktervaardigheid is het vermogen om ongemak te verdragen. Grant benadrukt dat groei altijd buiten de comfortzone plaatsvindt en dat het omarmen van ongemak een teken is van ontwikkeling. Leren vereist ook durf, experimenteren, fouten maken en stapsgewijs verbeteren, en deze vaardigheden zijn niet alleen voor jongeren relevant.

Motiverend leren

Grant haalt inspiratie uit onderwijstechnieken en pleit voor ‘scaffolding’ in de ontwikkeling van karaktervaardigheden. Dit betekent op maat gemaakte ondersteuning, waarbij je kijkt naar de huidige positie van een persoon en wat nodig is om vooruitgang te boeken. Het doel is om het leerproces motiverend te houden.

Toepassing op werkplek

De principes van scaffolding zijn ook toepasbaar op de werkplek. Grant moedigt aan om collega’s gericht te vragen om advies voor vooruitgang in plaats van terugblikkende feedback. Het draait om ‘feedforward’, waarbij de focus ligt op vooruitgang. Het doel is om leren uitdagend en motiverend te maken.

Het succes van de underdog

Grant pleit voor het erkennen van de reis die iemand heeft afgelegd, in plaats van alleen te kijken naar zichtbare positie en prestaties. Hij benadrukt dat succes niet alleen gaat om de bereikte hoogte, maar om de afgelegde afstand. Hij staat op voor de underdog en moedigt aan om de inzet en groei van individuen te waarderen.

Adam Grant’s ‘Hidden Potential’ biedt een vernieuwend perspectief op leren en karakterontwikkeling, waarbij de focus ligt op voortdurende groei en het benutten van verborgen potentieel.

Bron: nrc.nl