Onderzoek VRO: massale fraude met berekening milieubelasting vastgoed

10 april 2023

Het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO) heeft onderzoek laten doen naar de milieuberekeningen voor nieuw te bouwen woningen en ander vastgoed. Hieruit blijkt dat bouwers alles doen om ervoor te zorgen dat hun pand er goed uit komt. Soms worden minder duurzame materialen gebruikt dan in de vergunning wordt vermeld. Het komt ook voor dat PV-panelen niet worden meegerekend. Dit materiaal heeft een hoge milieubelasting.

Ook warmtepompen negatief in het nieuws

Minister De Jonge wil dat we allemaal overstappen op een warmtepomp. Maar ook de milieuberekeningen voor dit apparaat komen er niet goed vanaf. Uit onderzoek bleek begin 2023 dat een warmtepomp qua materiaalgebruik meer dan 10 keer slechter voor het milieu is dan aanvankelijk werd aangenomen. Het is nog niet bekend wat er kan worden gedaan om dit probleem op te lossen. Hierdoor kan een stuk lastiger worden voldaan aan de voorschriften in het Bouwbesluit. Voor elk nieuw te bouwen object, zowel woningen als kantoren, moet een milieuprestatieberekening worden gemaakt. Die mag voor een woning niet hoger zijn dan 0,8. Vooral de warmtepomp slokt daar veel van op.

Onderzoek VRO massale fraude met berekening milieubelasting vastgoed

MPG naar 0,5

Critici stellen dat een MPG van 0,8 nieuwe woningen nauwelijks milieuvriendelijker maakt. Daarom wil minister Hugo de Jonge de norm vanaf 2025 verlagen naar 0,5. Maar nu blijkt dat de milieuberekeningen dus vaak niet kloppen. Het bedrijf dat op verzoek van het ministerie van VRO onderzoek deed stelt dat in veel gevallen, misschien wel 7 op de 10, wordt gesjoemeld met de berekening van de MPG. Het kan dan gaan om onjuiste maatvoering of het opgeven van ander materiaal dan daadwerkelijk wordt gebruikt. Controle is er nauwelijks. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie voor bedrijven die wel hun best doen om een eerlijke berekening te maken bij een aanbesteding. De onderzoekers pleiten dus voor meer controle. Ook stellen zij voor om het opstellen van MPG’s over te laten aan gecertificeerde deskundigen. Minister De Jonge heeft nog niet gereageerd op de uitkomsten van het onderzoek.

Bron: Cobouw