Omstreden datacenter voor Facebook in Zeewolde is nog lang niet zeker

28 december 2021

In december 2021 stemde de gemeenteraad van Zeewolde in met de vestiging van een groot datacenter voor Meta, het moederbedrijf van Facebook. Maar of de bouw inderdaad op termijn kan starten is nog lang niet zeker. Een groot deel van de grond die nodig is voor het project is namelijk in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. Of de gemeente bereid is om de grond aan te kopen, daarover is nog geen besluit genomen. Het gaat om een locatie van 166 hectare, waarmee dit datacenter voor nu het grootste in Nederland moet worden.

Bezwaren tegen het datacenter

Verschillende partijen maken bezwaar tegen de voorgenomen vestiging van het datacenter van Facebook. Ten eerste zal het volgens critici leiden tot ontsiering van het landschap. Maar belangrijk is het stroomverbruik. De computers zullen ongeveer dubbel zoveel stroom verbruiken als de stad Amsterdam per jaar. Het gaat weliswaar om groene stroom, maar ook die moet uiteraard worden opgewekt en omgevormd. Er is ook kritiek op de besluitvorming. Demissionair minister Wiebes van Economische Zaken geeft Facebook voorrang voor aansluiting op het hoogspanningsnet, waar nu al sprake is van krapte.

Aanvullende voorwaarden voor grondaankoop

Ook nu de gemeenteraad van Zeewolde heeft ingestemd moeten er nog hobbels worden genomen. Zo’n 80 hectare van de benodigde grond is momenteel in handen van het Rijksvastgoedbedrijf. Dit heeft aanvullende voorwaarden gesteld alvorens wordt overwogen de grond te verkopen. Zo wil het Rijk dat er een minimale hoeveelheid drinkwater wordt gebruikt voor de koeling van het datacenter. Daarnaast ligt er de eis dat de restwarmte wordt hergebruikt door middel van de aanleg van een warmtenet. De gebouwen moeten worden voorzien van zonnepanelen. Als de plannen concreet zijn worden deze op verzoek van de rijksoverheid getoetst door TNO.

Didam-arrest

En dan is er nog een onzekerheid. De Hoge Raad heeft in 2021 in een zaak bepaald dat bij de verkoop van onroerend goed of bouwgrond waarvoor brede belangstelling is, niet één op één zaken mag worden gedaan met een partij. Alle gegadigden moeten een eerlijke kans krijgen om een bod uit te brengen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het Rijksvastgoedbedrijf de grond aan de gemeente zou verkopen, waarna de gemeente de grond direct doorverkoopt aan Meta. Maar met deze uitspraak van de Hoge Raad kan dat niet, want er heeft zich al een tweede gegadigde gemeld voor de grond, de coöperatie Land van Ons. De gemeente kan er nu voor kiezen om ook andere partijen een bod uit te laten brengen. Ook kan worden gesteld dat het hier gaat om een uitzondering of om niet-schaarse grond. In beide laatste gevallen kan verkoop aan Meta alsnog gewoon doorgaan. Maar andere partijen kunnen bezwaar en beroep instellen. Er is nog geen jurisprudentie, dus de uitkomst is dan nog onzeker.

Bron: Het Financieele Dagblad