De Omgevingswet: een kans, maar ook een uitdaging

8 januari 2024

Invoering na elf jaar discussie

De Omgevingswet is na elf jaar discussie eindelijk van kracht. De wet bundelt 26 wetten en regels over de fysieke leefomgeving in één wet. Dat moet leiden tot een betere samenhang en efficiëntie in de ruimtelijke ordening.

Grote ruimtelijke opgavenInvoering Omgevingswet wordt uitgesteld tot wellicht 2023

Nederland staat voor grote ruimtelijke opgaven, zoals klimaatverandering, de energietransitie en de stikstofproblematiek. De Omgevingswet moet een instrument zijn om deze opgaven aan te pakken.

Uitdagingen

De invoering van de Omgevingswet is niet zonder uitdagingen. Het digitale loket dat nodig is voor de uitvoering van de wet, functioneerde niet goed. Ook is er kritiek op de versnippering van regelgeving en de complexiteit van de wet.

De verantwoordelijkheid ligt bij iedereen

De verantwoordelijkheid om van de Omgevingswet een succes te maken, ligt bij iedereen die betrokken is bij de ruimtelijke ordening. Dat zijn niet alleen de overheid, maar ook bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.

Conclusie

De Omgevingswet is een kans om de ruimtelijke ordening in Nederland te verbeteren. Het is belangrijk dat alle betrokkenen samenwerken om de wet een succes te maken.

Aanbevelingen

Om de Omgevingswet een succes te maken, zijn de volgende aanbevelingen relevant:

  • Het digitale loket moet snel en goed werken.
  • De regelgeving moet worden vereenvoudigd en gestroomlijnd.
  • Er moet meer samenwerking plaatsvinden tussen de overheid, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties.

Bron: fd.nl