Om deze 3 redenen wordt de bouw hard getroffen door de coronacrisis

7 april 2020

De bouwsector dreigt hard te worden geraakt door de coronacrisis. Effecten zijn nu nog niet direct zichtbaar, maar in een later stadium zullen de gevolgen zeker niet uitblijven. Er zijn drie belangrijke redenen waarom de kans groot is dat de bouwsector een flinke dip gaat doormaken.

1. Nieuwe opdrachten blijven uit

Een logisch gevolg van de huidige situatie is dat opdrachtgevers wachten met investeren in nieuwe projecten. De situatie is heel onzeker en niemand weet hoe lang de coronacrisis gaat duren. Investeerders die werkzaam zijn in sectoren die geen last hebben van de huidige situatie, zoals woningcorporaties, supermarkten en de overheid, zouden juist nu moeten investeren. Daarnaast is het nu een ideaal moment voor onderhoudswerkzaamheden en schilderklussen.

Om deze 3 redenen wordt de bouw hard getroffen door de coronacrisis

2. Projecten worden stilgelegd

Als veilig doorwerken, met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM, niet mogelijk is, moet een project worden stilgelegd. Maar opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen hier natuurlijk wel overleg over hebben. Welke werken kunnen nog wel doorgaan, kan er op een andere manier worden gewerkt zodat het werk toch kan doorgaan en er toch veilig kan worden gewerkt? Daarnaast kunnen bouwbedrijven elkaar helpen door elkaars personeel in te lenen als zij werk hebben wat nog wel door kan en mag gaan.

3. Projecten stagneren om logistieke redenen

Veel bouwbedrijven maken  gebruik van werknemers uit andere landen, zoals Polen. Veel van deze mensen zijn na het uitbreken van de coronacrisis naar hun land teruggekeerd. Daarnaast stagneert de aanvoer van bouwmaterialen, vooral uit het buitenland als gevolg van strengere grenscontroles en transportbeperkingen in andere landen. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten zo snel mogelijk met elkaar in overleg om te zien of het project toch kan doorgaan, uiteraard met inachtneming van de richtlijnen van het RIVM.

Bron: Cobouw.nl