De NVM voorspelt weinig verandering op de koophuizenmarkt in 2021

26 januari 2021

De Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) voorspelt dat de markt voor koopwoningen in 2021 niet zal veranderen. Het aantal woningen dat te koop wordt aangeboden blijft onveranderd laag in verhouding tot de vraag. De coronacrisis zal ook in 2021 niet gaan zorgen voor een prijsdaling van koophuizen, zo voorspelt de makelaarsvereniging. Een belangrijke reden daarvoor is dat er minder nieuwe woningen zullen worden gebouwd dan in 2020 zo is de verwachting. Dit is een effect van de coronacrisis. In de eerste helft van 2020 waren projecten al gestart en deze zijn voltooid. Maar nu zijn investeerders en projectontwikkelaars voorzichtiger geworden omdat corona voor veel onzekerheid zorgt.

Onno Hoes; Bouw meer huizen

NVM-voorzitter Onno Hoes pleit ervoor dat er substantieel meer woningen worden gebouwd. Hij roept minister Ollongren van Binnenlandse Zaken op om vaker gebruik te maken van haar aanwijzingsbevoegdheid om versneld locaties aan te wijzen waar gebouwd kan worden. De woningmarkt zit al heel lang in een vicieuze cirkel. Door het beperkte aanbod blijven huiseigenaren in een woning wonen die niet meer voldoet. Hierdoor komen starters niet aan bod. Zij moeten vervolgens noodgedwongen gaan huren. Huren zijn hoog,  waardoor sparen voor een eigen huis steeds lastiger wordt. De markt voor koopwoningen blijft op deze manier oververhit.

De NVM voorspelt weinig verandering op de koophuizenmarkt in 2021

Huizenprijzen blijven stijgen

De prijs voor een huis steeg in het 4e kwartaal van 2020 naar 11% op jaarbasis. Voor een woning moet gemiddeld 365.000 euro. Daar komt bij dat er heel weinig aanbod is, er stonden gemiddeld slechts 25.000 woningen te koop, wat historisch laag is. De ontwikkelingen wekken bij experts geen verbazing. Er is in de afgelopen jaren weinig gebouwd en de rente is historisch laag. Dit maakt het kopen van een woning aantrekkelijk, en de mensen die genoeg verdienen of voldoende eigen geld kunnen inbrengen profiteren daarvan.

Forse stijging huizenprijzen buiten de Randstad

De markt voor koopwoningen verplaatst zich langzaam maar zeker naar de regio’s buiten de Randstad. De prijzen voor woningen in plaatsen als Zutphen en Hardenberg stegen in het 4e kwartaal van 2020 met maar liefst 20% of meer. Dit betekent dat starters ook daar niet meer terecht kunnen omdat de woningen te duur zijn geworden. Als het Rijk geen maatregelen neemt om de woningbouw verder te stimuleren zal de situatie ná corona waarschijnlijk onveranderd blijven. Er komen wellicht koopwoningen vrij als de steun aan ondernemers wordt gestopt en dit leidt tot faillissementen en dus noodgedwongen verkoop. Maar dit effect zal naar verwachting gering zijn.

Bron: NRC Next