NSI: Mogelijke recessie van invloed op het standpunt over thuiswerken

25 juli 2022

Kantorenbelegger NSI presenteerde in juli 2022 zijn halfjaarcijfers. Daarbij lichtte topman Bernd Stahli toe dat er nog geen duidelijk beeld is over de toekomst van thuiswerken. Na het opheffen van de coronamaatregelen gingen weer meer mensen naar kantoor. Maar nu dreigt er een economische recessie. Die kant twee kanten op werken. Ten eerste kan het ervoor zorgen dat mensen weer meer naar kantoor gaan om ‘zichtbaarder’ te zijn. Daar staat tegenover dat bedrijven willen bezuinigen op de reiskosten van hun personeel en ze daarom liever thuis laten werken. Dit heeft natuurlijk ook invloed op het aantal vierkante meters kantoorruimte dat een bedrijf nodig heeft.

NSI Mogelijke recessie kan van invloed zijn op het standpunt van bedrijven over thuiswerken

‘Leegstand kantoorruimte is stabiel’

Volgens NSI is het aantal vierkante meters in hun portefeuille aan kantoorruimte dat leeg staat min of meer stabiel gebleven. Sommige bedrijven huurden minder, maar daar kwamen nieuwe huurders voor terug. Bij overheidsinstanties en banken is het aantal medewerkers dat thuiswerkt nog relatief hoog. Er werd wel weer meer horecavastgoed verhuurd, nu de beperkingen zijn opgeheven. NSI stootte vorig jaar zijn laatste twee winkelcentra af, in Rotterdam en Heerlen. Het bedrijf concentreert zich nu uitsluitend nog op kantoren en horeca. NSI heeft in Nederland 51 kantoorpanden in bezit. Daarnaast is er voor 3 projecten nieuwbouw gepland. Voor een aantal projecten geldt dat ze zijn uitgesteld, onder andere Laanderpoort, een te bouwen pand naast het nieuwe kantoor van ING. Ook een innovatief houten kantoor op de Rotterdamse Zuidas wordt later opgeleverd dan aanvankelijk de bedoeling was.

Onzekere factoren voor de toekomst

NSI houdt rekening met onzekere factoren die een negatieve invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. Zo stijgen de bouwkosten flink, onder meer door een tekort aan grondstoffen en gestegen rente. En als er inderdaad een recessie optreedt dan zal dit zeker een negatief effect hebben op de cijfers over het tweede halfjaar van 2022 en eventueel volgende jaren, zo bevestigt Stahli.

Bron: Het Financieele Dagblad