NS koploper in duurzaamheid, hoe doen ze dat?

19 februari 2019

De trein is een zeer duurzaam vervoermiddel. Vrijwel alle treinen in Nederland rijden inmiddels op stroom, de diesels zijn overal verbannen. Daar komt bij dat ‘ijzer op ijzer’ een zeer energiezuinige manier van vervoeren mogelijk maakt. Het streven van NS was in 2010 om koploper te worden op het terrein van duurzame mobiliteit. Daarnaast wilde NS ook dat de maatschappij dat zou onderschrijven. In 2019 kan de conclusie worden getrokken dat dit is gelukt.

Windstroom

Sinds 2017 rijden in Nederland alle treinen op windenergie. Die stroom wordt opgewekt in een speciaal hiervoor aangelegd windpark. NS is een grootverbruiker, jaarlijks levert het netwerk ruim 1,4 terawattuur aan stroom om alle treinen te laten rijden. Het is dus essentieel dat de treinen stroom verbruiken die op milieuvriendelijke wijze is opgelegd. Wereldwijd is NS het eerste spoorbedrijf dat dit voor elkaar heeft gekregen. Critici geloven nog steeds niet dat NS uitsluitend gebruik maakt van windstroom. Maar diverse onderzoeken, onder andere door de researchredactie van NRC toonden aan dat de stelling van NS stand houdt. Het windpark wordt ook door anderen gebruikt als de NS stroom over heeft. De overstap naar windenergie werd op ludieke wijze aangekondigd met een reclamespot waarin directeur Roger van Boxtel aan de wiek van een windmolen werd vastgebonden. Het filmpje kreeg wereldwijd veel aandacht.

NS koploper in duurzaamheid hoe doen ze dat

Maatschappelijke winst- en verliesrekening

NS presenteert sinds 2014 in het jaarverslag een ‘maatschappelijke winst- en verliesrekening”. Hierin wordt aangegeven Hierin worden onder andere milieueffecten van NS uitgedrukt in geld. Dit is gedaan om de algemeen heersende opinie dat verduurzaming ‘alleen maar geld kost’ te ontkrachten. Een eyeopener daarbij was dat NS voor het spoornetwerk veel land in gebruik heeft. Dit kun je compenseren door elders groen ‘terug te geven’, dit heeft NS dan ook gerealiseerd. Maar er ligt ook een taak voor werkgevers om het aantal autokilometers terug te dringen. Zo geeft ABN AMRO nieuwe medewerkers twee maanden een OV-abonnement of een fiets. Gebleken is dat 70% na die twee maanden het OV of de fiets blijft gebruiken. Geen parkeerplaatsen aanbieden maar een business card voor het OV is het streven van NS. Het doel is om in 2030 zaken te doen met minimaal 1000 bedrijven.
Bron: NRC