Noord-Brabants samenwerkingsverband Lente pleit voor meer houtbouw in Nederland

7 december 2020

In Nederland is houtbouw nog verre van gangbaar. In tegenstelling tot Duitsland en vooral de Scandinavische landen, waar dan ook veel meer hout voorhanden is. Toch wil een aantal Noord-Brabantse woningcorporaties nu de handen ineenslaan om houtbouw te stimuleren. Het samenwerkingsverband Lente, dat bestaat uit 8 Brabantse woningcorporaties, bestaat al langer. Zij hebben samen zo’n 100.000 sociale huurwoningen in bezit. Lente werkt samen op het gebied van circulariteit, duurzaamheid en inkoop. Deze thema’s passen uitstekend bij het stimuleren van bouwen met hout.

Ondersteuning vanuit de Rijksoverheid

Het initiatief om houtbouw te stimuleren is inmiddels opgepakt door het Rijk. Zowel de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en het Professioneel en Innovatief Aanbesteden, Netwerk voor Overheidsopdrachtgevers (PIANOo) hebben aangegeven Lente te willen ondersteunen. Hout is een materiaal dat prima kan worden hergebruikt en past daarom in het beleid voor duurzaam bouwen. De woningcorporaties ontwikkelen op hun beurt een visie hoe de houtbouw kan worden geïmplementeerd en op termijn een deel van de bouw met beton en steen kan vervangen.

Noord-Brabants samenwerkingsverband Lente pleit voor meer houtbouw in Nederland

Inzicht in ontwikkelingen en beperking van kosten

Lente is blij met de samenwerking met PIANOo en RVO omdat op deze manier gebruik kan worden gemaakt van gezamenlijke kennis. Bovendien kunnen de samenwerkende organisaties slim inkopen en op die manier de kosten zoveel mogelijk beperken. Op deze manier moet houtbouw haalbaar worden op grotere schaal om op deze manier een wezenlijke bijdrage te kunnen leveren aan de verduurzaming. Sommige van de deelnemende corporaties zijn al gestart met de ontwikkeling van houtbouw. Zo start corporatie BrabantWonen nog in 2020 met een project voor houtbouw in Den Bosch. Van dit soort initiatieven kunnen de andere deelnemende corporaties veel leren.

Bron: Stadszaken.nl