Noodzaak van meer regie in de woningbouw

25 maart 2024

Minister Hugo de Jonge heeft een wetsvoorstel ingediend om de regie in de volkshuisvesting te versterken. Dit wetsvoorstel adresseert verschillende knelpunten, zoals het verantwoordelijk maken van het rijk voor voldoende bouwlocaties en het stimuleren van betaalbare woningen. Gemeenten worden aangespoord meer sociale woningen te bouwen en bezwaarprocedures worden bekort. Hoewel dit een positieve stap is, zijn er nog uitdagingen die de woningbouw belemmeren.

Uitdagingen voor woningcorporatiesRijksvastgoedbedrijf krijgt nadrukkelijke rol bij woningbouw

Woningcorporaties tonen volgens de Autoriteit woningcorporaties een gebrek aan daadkracht in het nakomen van bouwbeloften. Ondanks beloften blijft het aantal gebouwde woningen achter, deels vanwege beperkte bouwlocaties en vergunningen, maar ook door terughoudendheid bij stijgende kosten.

Beleidsproblemen onder De Jonge

Een ander probleem is het huurbeleid onder minister De Jonge. De huurstijging bleef achter bij inflatie, en vorig jaar werden zelfs huurverlagingen doorgevoerd, wat de sociale woningbouw op lange termijn kan belemmeren.

Meer dan alleen regie nodig

Hoewel meer regie een stap in de goede richting is, zijn er andere beleidsaspecten die de woningbouw beïnvloeden. Huren die niet meestijgen met de kostprijs van wonen, kunnen leiden tot structurele woningnood. Het is belangrijk dat deze problemen worden erkend en aangepakt, niet alleen bij het vormen van een nieuw kabinet, maar ook in het beleid zelf.

Bron: fd.nl