Nieuwe Milieuprestatieberekening schaadt houtbouw

13 mei 2024

De herziene Milieuprestatieberekening (Mpg) heeft een negatieve impact op biobased bouwen, met name houtbouw, door nieuwe rekenregels die meer milieu-effecten meerekenen. Hoewel minister De Jonge tracht het probleem op te lossen na kritiek, blijft houtbouw-pleitbezorger Eric de Munck sceptisch.

Opkomst van houtbouw en de uitdagingenHoe realistisch zijn de plannen voor de Houten Stad bij Weesp

Eric de Munck van Centrum Hout benadrukt de groei van houtbouw in Nederland, maar wijst op problemen zoals het ontbreken van een CO2-eis voor bouwmaterialen en de nieuwe opzet van de Mpg, die de duurzaamheid van houtbouw in twijfel trekt.

Kritiek op de nieuwe rekenregels

De Munck bekritiseert de nieuwe weegset van de Mpg, die de milieuprijs van hout aanzienlijk verhoogt door toevoeging van nieuwe milieu-effecten. Hij betwijfelt de wetenschappelijke basis van deze veranderingen en uit zijn ongenoegen over het gebrek aan overleg hierover.

Reactie van minister De Jonge

Minister De Jonge heeft toegezegd het probleem te willen aanpakken, maar concrete oplossingen zijn nog niet duidelijk. De invoering van de aangescherpte Mpg wordt met minstens een half jaar uitgesteld.

Kritiek en waarschuwingen van Eric de Munck

De Munck benadrukt dat hij al in 2020 gewaarschuwd heeft voor de negatieve gevolgen van de nieuwe rekenregels. Hij uit zijn zorgen over de gebrekkige wetenschappelijke onderbouwing en roept op tot meer bewustzijn en nauwkeurigheid in het besluitvormingsproces.

Bron: cobouw.nl