Nieuwbouwwijken bedreiging voor stad en duurzaamheid

3 januari 2018

Om de grote trek van gezinnen uit steden op te vangen zijn er plannen om meer nieuwbouwwijken in buitengebieden te bouwen. Doordat gezinnen op deze manier uit de vier grote steden weg blijven trekken krijgen we drukkere treinen, meer files, minder natuur en worden de steden minder hecht. Hiervoor waarschuwt stedenbouwkundige Bart Mispelblom Beyer.

Vertrek uit steden

Uit cijfers van het Centraal Burenieuwbouwwijkenau voor de Statistiek blijkt dat jonge gezinnen vaak na het krijgen van kinderen de stad verlaten. In Amsterdam vertrok 40% van de jonge gezinnen binnen vier jaar na de geboorte van het eerste kind. In Utrecht was dit 34 procent, in Rotterdam 28 procent en in Den Haag 27 procent. Deze trek geldt vooral voor Nederlanders zonder migratieachtergrond die behoren tot de 20 procent hoogste inkomens. Deze gezinnen vertrekken dan vaak naar steden zoals Almere, Nieuwegein of Zaanstad. Daar hebben de huizen een tuin, meer ruimte en zijn ze betaalbaarder. Voor een benedenwoning van 50 vierkante meter met een tuintje betaal je in Amsterdam € 260.000. Voor dat geld heb je in Almere 127 vierkante meter.

De keuze van deze gezinnen is wel begrijpelijk, aan gezinnen is de afgelopen jaren te weinig aandacht besteed in de stedelijke bouw. Wanneer er nog geen kinderen zijn, dan wegen de aantrekkelijke stedelijke voorzieningen op tegen het ‘driehoog achter’ wonen. Zodra er dan kinderen komen krijgt men de voorkeur voor meer ruimte, een tuin en een rustige omgeving. Het nadeel dat men dan langer onderweg is naar het werk wordt voor lief genomen.

Nieuwbouwwijken verkeerde oplossing

Toch kunnen de uitbreidingssteden zoals Almere onvoldoende voorzien in de steeds groeiende vraag naar gezinswoningen. Daarom zijn er weer plannen voor het realiseren van grootschalige nieuwbouwwijken. Een nadeel is dat deze zouden komen in gebieden die eigenlijk bestemd moeten blijven voor onder andere recreatie en natuur.

Met de komst van deze nieuwbouwwijken zouden steden een waardevolle groep verliezen en zal het woon- werkverkeer toenemen. Bovendien is de gespreide opzet van nieuwe wijken niet duurzaam door dit toenemende verkeer en door de inefficiëntie van het energieverbruik. Leven in een nieuwbouwomgeving valt vaak ook nog tegen. Zeker mensen die uit de stad komen gaan de stedelijke voorzieningen zoals goed openbaar vervoer en bedrijvigheid missen. Daarnaast valt de publieke ruimte in buitenwijken vaak tegen en blijkt de tuin dikwijls te klein.

Zorg dat gezinnen in de stad kunnen wonen

Het is beter om te investeren in de mogelijkheid voor gezinnen om in de stad te wonen. Hoewel niet iedereen een eigen tuin kan hebben, is het wel mogelijk om in een stedelijk gebied collectief groene en individuele buitenruimten te creëren. Door middel van efficiënt grondgebruik en een meer diverse mix van functies in grote woonprojecten kunnen woningen worden gerealiseerd die tegemoetkomen aan de voorkeuren van jonge gezinnen. Volgens Bart Mispelblom Beyer zijn dergelijke projecten momenteel schaars, maar moeten ze er snel komen voordat het te laat is.

Bron: NRC