Waar in Nederland ben je als inwoner het veiligst?

20 augustus 2019

Veilig wonen, dat willen we natuurlijk allemaal. Maar sommige steden en dorpen zijn veiliger dan andere. Uit onderzoek blijkt dat je op de Waddeneilanden verreweg het veiligst kunt wonen. Ook in Rozendaal of Montfoort is de kans vrijwel nihil dat je woont in de buurt van een mogelijk gevaarlijke plek. Plaatsen waar je wat dat betreft een veel groter risico loopt zijn Beesel, Rhenen en Vught.

Wonen in de buurt van gevaarlijke stoffen

Het OVO (Programma Ontwerp Veilige Omgeving) keek naar bewoning in de buurt van bedrijven. En dan vooral naar bedrijven die met gevaarlijke stoffen werken of langs transportroutes van deze gevaarlijke stoffen. Als grens voor veilig wonen werd 100 meter in acht genomen. Staan gebouwen, zowel woningen als kantoren, op minder dan 50 meter van een chemisch bedrijf, een gasleiding of een gastankstation dan gold een zwaardere beoordeling. Ook als er een weg, spoorlijn of vaarroute in de buurt ligt is dit in de beoordeling meegenomen. Langs deze routes kunnen dus gevaarlijke stoffen worden getransporteerd. Het is niet verwonderlijk dat bewoners van de drie kleinste Waddeneilanden Schiermonnikoog, Vlieland en Terschelling het veiligst wonen als het gaat om gevaarlijke stoffen.

Waar in Nederland ben je als inwoner het veiligst

Wonen in de grote steden geeft een hoog risico

De top vijf van gevaarlijkste plaatsen om te wonen bestaat uit Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Tilburg en Groningen. Sommige kleine gemeenten springen er echter ongunstig uit. Zo heeft de gemeente Vught, met een inwonertal van 26.000 een kleine gemeente, maar liefst 3.500 woningen die op een risicovolle plaats staan. Grote steden komen er beter van af als het gaat om veilig wonen, om de simpele reden dat ze meer ruimte beschikbaar hebben en de industrie zich daardoor vaak buiten de woonkernen bevindt.

Bron: Stadszaken.nl