Met name kleine vastgoedinvesteerders worden belemmerd door terughoudendheid van banken

3 april 2019

Met name particuliere vastgoedbeleggers krijgen de wacht aangezegd door de banken. Als ze de bank vragen om een nieuwe lening om vastgoed aan te kopen of te renoveren wordt dat steeds vaker geweigerd. Beleggers die tijdens de crisis begonnen met het aankopen van vastgoed konden lang hun gang gaan. Maar als er vandaag de dag een nieuw pand aangekocht moet worden dan is financiering zeker niet vanzelfsprekend. Overstappen naar een andere bank is vaak geen optie. Die bank zal dan de hele portefeuille willen overnemen in plaats van één`losse hypotheeklening te verstrekken. En dan loopt de investeerder vervolgens tegen hetzelfde probleem aan.

Vastgoedinvesteerders maken pas op de plaats

Vanwege de terughoudendheid van de banken maken vastgoedinvesteerders nu pas op de plaats. Alternatieven om aan geld te komen zijn gewoon minder aantrekkelijk. Crowdfunding of gebruik maken van individuele particuliere geldschieters is omslachtig en bovendien duurder, omdat de rentevergoeding vaak op of zelfs boven de 5% ligt. Het gevolg is dat er minder vastgoed wordt aangekocht. Het gebrek aan investeringsmogelijkheden staat ook verduurzaming inde weg. Veel kleine vastgoedeigenaren hebben een versnipperd huizenbezit. Deze huizen zijn doorgaans vóór 1980 gebouwd en moeten uiterlijk in 2023 energielabel C hebben. Dat wordt erg lastig als er geen mogelijkheden voor financiering door de banken meer zijn.

Met name kleine vastgoedinvesteerders worden belemmerd door terughoudendheid van banken

Beleid Rabobank flink strenger geworden

De Rabobank, één van de grote spelers op de markt als het gaat om vastgoed beleggers, heeft het beleid de afgelopen jaren flink aangescherpt. Er moet meer afgelost worden, en voor de aankoop van kantoren en winkelpanden gelden flink strengere regels. Dit alles om het risico voor de bank te beperken. De Rabobank is daarom al sinds 2015 bezig o m de vastgoedportefeuille af te bouwen. Nieuwe investeerders worden nauwelijks nog geaccepteerd en voor bestaande klanten geldt steeds vaker dat ze een afwijzing krijgen op een verzoek om een nieuwe lening.

ABN Amro investeert vooral in duurzaamheid en sociale woningen

ABN Amro bezit een vastgoedportefeuille van rond de 10 miljard euro. Ook deze bank investeert niet blindelings in vastgoed. Ze maken duidelijke keuzes. Investeerders die verduurzaming hoog op de agenda hebben staan krijgen voorrang. Dat geldt ook voor vastgoedhandelaren die seniorenwoningen willen financieren. Zij zijn eerder welkom dan een investeerder die geld wil voor ‘de zoveelste bedrijfshal’ aldus een woordvoerder van ABN Amro.

Interesse voor grote projecten blijft

Een deskundige van KPMG constateert dat banken vooral afhaken bij relatief kleine investeerders. Grote projecten van meer dan 15 miljoen euro zijn nog wel in trek. Voor zo’n investering ontvangt een vastgoedbelegger nog steeds aantrekkelijke aanbiedingen van meerdere banken. Dat komt ook omdat buitenlandse investeerders hierin geïnteresseerd zijn. Als dat op en gegeven moment ook wegvalt ontstaat er wel degelijk een probleem in de vastgoedsector is de verwachting. Tot dat moment blijven de gevolgen nog beperkt.

Bron: Financieele dagblad