De nadruk op bouwen verhult de veel grotere nood in het investeren in wonen

21 mei 2024

12 organisaties eens over bouwopgave, maar cijfers betwist

Twaalf organisaties, waaronder provincies, gemeenten, corporaties en ontwikkelaars, hebben de ‘Uitvoeringsagenda Wonen’ ondertekend om de woningnood aan te pakken. De ambitie is om jaarlijks 100.000 woningen te bouwen, met een totale investering van 400 miljard euro. De minister voor Wonen is blij met deze aandacht voor de noodzaak van meer woningen.

Cijfers betwist: 918.000 of 318.000 woningen tekort?Huizen bouwen in Noord-Holland met hulp van de circulair bouwexpert

Flip ten Cate, oud-directeur van de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit, betwist de cijfers over de woningnood. Hij stelt dat als we 100.000 woningen per jaar bouwen, er in 2030 nog 318.000 woningen tekort zijn, in plaats van de genoemde 918.000. Hij baseert zich op de ABF-cijfers die al jarenlang de woningbehoefte bepalen.

Investering van 400 miljard: voldoende of te weinig?

De beoogde investering van 400 miljard euro komt neer op 435.000 euro per woning. Ten Cate vergelijkt dit met de gemiddelde nieuwbouwwoningprijs van 502.000 euro in 2023. Hij vraagt zich af of de extra 3 tot 5 miljard euro per jaar van de overheid nodig is, gezien de marge van 67.000 euro per woning. Is deze marge niet genoeg om de gestegen bouwkosten en publieke onrendabele kosten te dekken? Of is de extra investering nodig om het vertrouwen van banken en beleggers te winnen?

Meer dan bouwen alleen: investeren in wonen en leefbaarheid

Ten Cate benadrukt dat de nadruk op nieuwbouw de veel grotere nood aan investeringen in “wonen” verhult. Wonen gaat om meer dan alleen huizen bouwen, het gaat om het creëren van leefbare steden en sociale cohesie. Hij waarschuwt voor de gevaren van snelle nieuwbouw van goedkope woningen zonder aandacht voor kwaliteit en leefbaarheid.

Prioriteit: investeren in samenleven en veiligheid

In plaats van paniek te zaaien met cijfers over woningnood, pleit Ten Cate voor een doordachte aanpak die investeert in samenleven, veiligheid en ontmoeting in de woonomgeving. Hij benadrukt dat “wonen” een prioriteit moet zijn in deze tijd van polarisatie en onzekerheid.

Bron: nrc.nl