Modeketens willen lagere huren vanwege gekelderde omzet als gevolg van corona

15 december 2020

De omzet van modeketens is fors gekelderd als gevolg van de uitbraak van corona. Daarom willen modewinkels een huurverlaging van de eigenaren van het vastgoed dat ze huren. Na een opleving in de zomermaanden is de omzet van kleding-, schoenen en accessoire winkels sinds oktober weer dramatisch gekelderd als gevolg van strengere coronaregels na het opleven van het aantal besmettingen. Lang niet alle vastgoedeigenaren zijn  echter bereid om een huurverlaging te overwegen.

Lagere huren om ernstig omzetverlies op te vangen

Ketens als vanHaren, WE Fashion en Sissy Fashion hebben ernstig omzetverlies geleden als gevolg van de coronacrisis. Maar als de modewinkels een huurverlaging vragen aan de eigenaar van het pand vangen ze vaak bot. Vooral Franse vastgoedinvesteerders zijn niet bereid om coulance te verlenen, zo blijkt, en ook banken zijn weinig toeschietelijk om de ondernemers te hulp te schieten. De omzet van modeketens daalde de afgelopen periode met 40 tot 70%.

Modeketens willen lagere huren vanwege gekelderde omzet als gevolg van corona

Winkelierskoepel stuurt aan op ‘delen van de pijn’

Winkelierskoepel InRetail adviseert zijn leden om de verhuurder schriftelijk te verzoeken om hen tegemoet te komen. Zij stellen voor om de helft van het omzetverlies in aanmerking te nemen  voor een verlaging van de huur. Zo zou een omzetverlies van 70% moeten leiden tot een huurverlaging van 35%, en dat voor minimaal 5 maanden. De winkeliers geven de verhuurder hiervoor inzicht in hun omzetcijfers. Vooral kleinere vastgoedbeleggers zijn bereid tot overleg, alsmede enkele grotere zoals de Kroonenberg Groep en Achmea. Vooral grote Franse vastgoedbeleggers zoals Klépierre en Unibail zijn tot nu toe net bereid om te praten over een huurverlaging voor de modewinkels. Directeur Bons van vanHaren schoenen licht toe dat vooral in de grote  steden de pijn zit. ‘De huur van ons pand in Utrecht is momenteel even hoog als onze omzet, en de verhuurder wil ons niet tegemoet komen’.

Beweging in het overleg over huurverlaging

De laatste maanden zit er wel wat beweging in het overleg met vooral de Franse verhuurders. Er zijn inmiddels overeenkomsten met een aantal ketens. Dit ging niet zonder slag of stoot. De ondernemingen kregen te maken met strenge eisen zoals uitgebreide accountantsrapporten en hoge boetclausules. Nu het winkelend publiek opnieuw wegblijft, moet er opnieuw worden gepraat. Daarbij spelen ook de banken die de institutionele beleggers financieren een rol. Ook van hen wordt verwacht dat ze mee bewegen. Als dat niet gebeurt en de modewinkels geen huurverlaging krijgen zal dit onherroepelijk leiden tot faillissementen en daarmee een nog groter verlies voor de eigenaren van het vastgoed dat door hen wordt gehuurd.

Bron: Het Financieele Dagblad