Ministerie van Economische Zaken en energiebedrijven maken afspraken over eigendom warmtenetten

4 juli 2022

In steeds meer wijken wordt een warmtenet aangelegd voor de verwarming van huizen en bedrijven. Jarenlang was er discussie over het eigendom van deze warmtenetten: zijn ze van de gemeente of van het energiebedrijf? Het ministerie van Economische Zaken en gemeenten hebben daarover nu afspraken gemaakt met de energieleveranciers.  Dit staat in een publicatie van Energeia, een onderdeel van de FD Media Groep.

Eigendom infrastructuur

Om stadswarmte te kunnen leveren is een uitgebreid netwerk van buizen nodig. Deze infrastructuur van de warmtenetten in Nederland is tot nu toe vooral in handen van de twee grootste energiebedrijven. Het gaat hierbij om Vattenfall en Eneco. Gemeenten zijn bang dat de energiebedrijven misbruik maken van hun positie en op een gegeven moment hoge prijzen gaan vragen voor stroom. De nieuwe Warmtewet, die de energievoorziening voor Nederland in de toekomst moet gaan regelen, is vertraagd omdat gemeenten en energiebedrijven hierover al maanden steggelen.

Rotterdamse wijk krijgt warmtenet met restwarmte van afvalverwerker AVR

Gezamenlijk eigendom warmtenetten

Minister Rob Jetten (D66) van Economische Zaken en Klimaat wil dat er afspraken komen over het eigendom en dat de warmtenetten deels publiek eigendom worden. Zijn voorganger Eric Wiebes (VVD) was er juist voorstander van dat een warmtenet privaat eigendom was. De Tweede Kamer wordt naar verwachting in de zomer van 2022 geïnformeerd over de voorstellen van de minister.

Bron: Het Financieele Dagblad