Minister De Jonge maakt afspraken met corporaties over meer nieuwe huurwoningen

12 juli 2022

Het aantal nieuwe sociale huurwoningen dat corporaties bouwen moet omhoog. Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft hierover afspraken gemaakt met woningcorporaties en gemeenten. De afspraken vloeien onder andere voort uit het afschaffen van de verhuurdersheffing vanaf 2023. Rond 2030 moeten er gemiddeld 30.000 sociale huurwoningen per jaar bij gaan komen om de woningnood in Nederland op te lossen.

1,7 miljard investeringsruimte

Door het afschaffen van de verhuurdersheffing ontstaat er een totale bestedingsruimte bij woningcorporaties van 1,7 miljard euro voor onder andere de bouw van nieuwe sociale huurwoningen. Daarnaast moet dit geld worden gebruikt om ruim 600.000 huurwoningen te verduurzamen. Dit staat in de bindende afspraken die gemaakt zijn tussen minister De Jonge en de corporaties. Ook de Woonbond was bij het overleg betrokken. Anno 2022 ligt het aantal nieuw opgeleverde sociale huurwoningen op ongeveer 15.000 per jaar. Dat moet rond 2030 zijn opgevoerd naar 30.000 per jaar. Daarnaast moeten er uiterlijk in 2024 zo’n 50.000 huizen worden gebouwd met een zogenaamde middenhuur tussen 850 en 1.000 euro per maand.

Minister De Jonge maakt afspraken met corporaties over meer nieuwe huurwoningen

Huurverlaging voor de laagste inkomens

In de afspraken tussen de corporaties en de minister staat ook dat de huren voor de laagste inkomens worden verlaagd tot maximaal 550 euro per maand. Daarnaast wordt de huurverhoging voor 3 jaar niet gekoppeld aan de inflatie omdat die op dit moment erg hoog is. Ongeveer een half miljoen huishoudens profiteert van deze afspraken. De gemiddelde huurverlaging bedraagt 57 euro per maand.

Geen huurverhoging na verduurzaming

Om huurders optimaal te laten profiteren van de verduurzaming van hun woning wordt de huur van woningen die van het gas af gaan of die op andere manieren worden verduurzaamd, niet verhoogd. Het gaat om 675.000 te verduurzamen huizen en 450.000 woningen die uiterlijk in 2030 van het aardgas af zijn. Woningcorporaties steken daarnaast miljoenen in het oplossen van problemen met vocht en schimmel. Ook het verbeteren van de leefbaarheid in wijken is prioriteit voor woningcorporaties. Hiervoor wordt tot 2031 in totaal 120 miljard euro geïnvesteerd.

Bron: Cobouw