Minister De Jonge krijgt tegengas voor zijn plannen voor hervorming van de huurtoeslag

12 juli 2022

Minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting wil een hervorming van de huurtoeslag. Maar zijn plannen stuiten op weerstand. Vanuit de Tweede Kamer heeft oppositiepartij PvdA er grote moeite mee. Maar ook Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties en de VNG hebben hun bedenkingen. Volgens berekeningen zouden zo’n 300.000 huishoudens er met de nieuwe regels financieel op achteruit gaan. De verlaging van de huurtoeslag bedraagt gemiddeld 28 euro per maand en kan oplopen tot 98 euro per maand.

‘Meer huishoudens de dupe

Volgens berekeningen van de VNG en Aedes is de kans aanwezig dat niet 300.000 maar tot wel 700.000 huishoudens straks minder huurtoeslag krijgen. Het gaat dan vooral om huurders die een relatief hoge huur betalen. Het voorstel van minister De Jonge houdt in dat het inkomen van belang is en niet meer de maximale huur. Nu krijgt een huurder alleen huurtoeslag bij een huurprijs van maximaal 763 euro per maand. Daar staat tegenover dat voor een grote groep een normhuur van 520 euro per maand gaat gelden. Zij krijgen alleen huurtoeslag voor dit bedrag, ook als de huur feitelijk hoger is.

Minister De Jonge krijgt tegengas voor zijn plannen voor hervorming van de huurtoeslag

Ook huurtoeslag voor jongeren

Nu geldt een leeftijdsgrens van 23 jaar voor het recht op huurtoeslag. Dit wil de minister bij de hervorming van de huurtoeslag verlagen naar 21 jaar, waardoor ruim 130.000 huishoudens recht krijgen op toeslag. De plannen betekenen een koopkrachtverbetering voor zo’n 1,2 miljoen Nederlandse huishoudens. Het extra te besteden bedrag kan oplopen tot bijna 300 euro per maand. Daarbij wordt dan wel rekening gehouden met de afspraken voor huurverlaging voor mensen met de laagste inkomens die de minister al eerder heeft gemaakt met de woningcorporaties.

Afschaffing huurtoeslag

Zowel Aedes als de VNG hinten met de nu voorliggende plannen voor hervorming van de huurtoeslag op afschaffing daarvan in de toekomst. De minister geeft aan vooralsnog alleen vereenvoudiging voor ogen te hebben. Het kabinet wil vijf jaar uittrekken om de hervorming van de huurtoeslag door te voeren. Eerder werd in het coalitieakkoord 2 jaar afgesproken, maar de regering wil meer tijd om huurders te laten wennen en voor het loslaten van de maximale huurgrens.

Bron: Het Financieele Dagblad