Minder vergunde nieuwbouwwoningen: een dalende trend

19 februari 2024

Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het aantal vergunde nieuwbouwwoningen in Nederland gedaald. Vorig jaar werden 55.000 vergunningen afgegeven, wat een daling van 15 procent betekent ten opzichte van 2022. Deze afname is deels te wijten aan het feit dat 2016 het laatste jaar was waarin nog minder vergunningen werden verleend, volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Belang van vergunde nieuwbouwwoningen als indicatorVerkoop van nieuwbouwwoningen in 2020 fors gestegen ten opzichte van 2019

Het aantal vergunde nieuwbouwwoningen fungeert als een belangrijke indicator voor de toekomstige woningvoorraad. Het feit dat woningtransformaties niet worden meegenomen in de CBS-cijfers benadrukt het belang van deze vergunningen.

Opvallende tendens: meer huurwoningen vergund dan koopwoningen

Een opmerkelijke trend is dat voor het eerst sinds 2012 meer huur- dan koopwoningen zijn vergund. Het aantal vergunde koopwoningen daalde met bijna een kwart naar 26.000, terwijl het aantal vergunde huurwoningen met 6 procent afnam tot ruim 28.000.

Regionale verschillen in vergunde nieuwbouwwoningen

In de provincie Utrecht is er een opvallend hoog percentage vergunde huurwoningen, met maar liefst 71 procent van de 7.100 vergunningen. Zuid-Holland had het hoogste aantal vergunde nieuwbouwwoningen, bijna 11.000, waarvan 57 procent bestemd is voor de verhuur. In Zeeland werden slechts 688 nieuwbouwwoningen vergund.

Bouwsectorstatistieken: omzetstijging en kostenverlaging

Het kwartaalbeeld toont een toename van 6,8 procent in de omzet van de bouwsector vorig jaar, wat een kleinere stijging is dan in voorgaande jaren. Grote bouwbedrijven, met honderd werknemers of meer, behaalden gemiddeld de hoogste omzetstijging van 10 procent. Daarentegen gingen 427 bouwbedrijven failliet, een stijging van 97 vergeleken met 2022. De bouwkosten daalden met bijna 15 procent naar 9,8 miljard euro, deels als gevolg van een afname van het aantal vergunningen, maar ook door een lagere oppervlakte per woning en verminderde kosten per vierkante meter.

Bron: cobouw.nl