Minder nieuwe woningen door het ombouwen van voormalige kantoorpanden

12 november 2021

Uit onderzoek blijkt dat in 2020 minder voormalige kantoorpanden tot woningen zijn omgebouwd dan in 2019. Het ging om ruim 10.000 nieuwe woningen, zo’n 20% minder dan in 2018 en 2019. Er werden niet alleen minder panden verbouwd, ook de ‘opbrengst’ qua aantal nieuwe woningen per pand was minder, vooral in Amsterdam en Rotterdam. Leverde een voormalig kantoor voorheen nog gemiddeld 5 woningen op, in 2020 daalde dit naar 4 woningen na de transformatie

Ombouwen levert klein aandeel op

Het is zeker niet zo dat het ombouwen van kantoorpanden tot woningen heel veel winst oplevert. In 2020 maakte dit krap 11% van het totale nieuwe aanbod uit. Het merendeel van de woningen die werden opgeleverd betrof nieuwbouw, zo’n 70.000 nieuwe woningen konden aan de woningvoorraad worden toegevoegd. Opvallend is dat er in 2020 zo’n 10% minder kantoorpanden werd verbouwd tot woningen. Het aandeel daalde van 46 naar 35%. Het CBS, dat onderzoek deed naar de toename van de woningvoorraad in Nederland, geeft hier geen verklaring voor. Door de uitbraak van corona lijkt er juist minder behoefte aan kantoor vierkante meters doordat er meer thuis wordt gewerkt. Wellicht dat dit in de komende jaren meer omgebouwde kantoren gaat opleveren als thuiswerken een blijvende trend blijkt te zijn.

Minder nieuwe woningen door het ombouwen van voormalige kantoorpanden

Getransformeerde woningen vooral voor alleenstaanden

Woningen in voormalige kantoren zijn vaak klein en daardoor alleen geschikt voor alleenstaanden. 63% van de ‘kantoorwoningen’ wordt door singles bewoond. Het gemiddelde woonoppervlak bedraagt 76 m2. IN Den Haag en Rotterdam werd tot nu toe 18% aan voormalige kantoorpanden omgebouwd tot woningen. In Amsterdam ligt dit percentage op 11.

Bron: Het Financieele Dagblad