De Meester van Haarlem houdt na ingrijpende verbouwing zijn roemruchte historie

1 juni 2021

De Meester van Haarlem bood jarenlang onderdak aan jongens en later ook meisjes die een beroep in de techniek ambieerden. Het scholencomplex bood onderdak aan een ambachtsschool en later een MTS en HTS. Nadat het gebouw leeg kwam te staan werd er gezocht naar een nieuwe bestemming. Die is gevonden. Er worden 178 huurappartementen in gerealiseerd en een royale ondergrondse parkeergarage. Daarbij is het de bedoeling om het historische karakter van het gebouw zoveel mogelijk te behouden. De renovatie moet in 2023 klaar zijn.

‘De uitdaging was groot’

De Meester stond al elf jaar leeg en verkeerde niet bepaald in een goede staat. Vooral het dak en een aantal bijgebouwen waren er slecht aan toe. Aannemers Scholtens uit Wognum en ToekomstGroep uit Andijk gingen de uitdaging aan. Scholtens fungeert als hoofdaannemer en schakelde ToekomstGroep in vanwege hun ruime ervaring met restauratie. Het dak moest in zijn geheel worden vernieuwd en een aantal later geplaatste bijgebouwen worden gesloopt. Een hele uitdaging, maar beide bedrijven gingen er vol overtuiging voor. Door de gedeeltelijke sloop werd het mogelijk om een tweelaagse parkeergarage onder het complex te realiseren.

De Meester van Haarlem houdt na ingrijpende verbouwing zijn roemruchte historie

Voorkomen van overlast tijdens de bouw

Omwonenden maakten zich zorgen toen de bouwplannen voor De Meester in Haarlem bekend werden. Een project van 2 jaar, hoeveel overlast zou dat kunnen geven? Waar gaan al die werklieden bijvoorbeeld hun busjes parkeren? Maar ook daar werd over nagedacht. De bouwvakkers parkeren hun bus op een terrein op een halve kilometer van de bouwplaats, waar ze vervolgens met de fiets naartoe gaan. Bij de voorbereiding is gebruik gemaakt van moderne technieken zoals PointCloud en BIM (Bouw Informatie Model). Hiermee werd het project tot in de puntjes voorbereid. Daardoor zijn de aannemers tot nu toe niet tegen grote tegenvallers aangelopen.

Oude elementen behouden

De Meester in Haarlem is een monumentaal pand uit de jaren 20 van de vorige eeuw. De gemeentelijke monumentencommissie stelde als voorwaarde voor de verbouwing dat zo veel mogelijk oude elementen behouden zouden blijven. Hier wordt door de aannemers graag gehoor aan gegeven. Het originele metselwerk blijft zoveel mogelijk behouden evenals de oorspronkelijke lambrisering. Verder worden muren en vloeren aangepast aan de moderne eisen van de 21e eeuw zoals goede isolatie. Alleen de stijlkamers, voormalige werkkamers van directie- en stafleden blijven zoveel mogelijk intact.

Duurzame energievoorziening

De school werd in het verleden verwarmd met achtereenvolgens kolen, olie en aardgas. Na de oplevering is het een gasloos pand. De klimaat- en temperatuurbeheersing gebeurt door middel van koude- en warmteopslag. Helaas kunnen er vanwege de coronamaatregelen geen rondleidingen op de bouwplaats worden gegeven. Veel mensen uit de regio volgden hier hun opleiding en zouden graag nog eens een kijkje nemen bij hun oude school. Ze zullen nu moeten wachten tot de renovatie in 2023, na 3 jaar bouwen en meerdere jaren voorbereiding, is voltooid.

Bron: Cobouw