Meer support voor het middenmanagement

17 juni 2019

Ben Tiggelaar heeft te doen met de middenmanager. De columnist schrijft in NRC Next over de verschillende rollen die een middenmanager heeft en de gevolgen daarvan. Een middenmanager, die bijvoorbeeld als afdelingshoofd of teamleider werkt, ervaart veel stress omdat hij of zij telkens een andere pet moet opzetten. Als je een opdracht van je directie krijgt, zul je die als volger moeten uitvoeren. Tegelijk moet je zelf ook mensen aansturen en ben je een leider. Zeker als er lastige processen binnen het bedrijf plaatsvinden, kunnen die verschillende rollen lastig en vermoeiend zijn. Je wordt als leider aangekeken op de beslissingen die je neemt, terwijl je zelf afhankelijk bent van de keuzes die door de directie gemaakt worden.

Integriteit heeft invloed

Een aantal dingen zorgen ervoor dat middenmanagers een flinke uitdaging hebben. In de eerste plaats is het voor hen vaak lastig om hun woorden en daden op elkaar af te stemmen. Als je van hogerhand zaken moet doorvoeren, die niet stroken met de waarden die je in je team hoog wilt houden, komt je betrouwbaarheid in het geding. Onderzoek wijst uit dat middenmanagers, die door hun team als integer worden beschouwd, effectiever kunnen werken. Door lastige dilemma’s kan het bewaren van die integriteit best pittig zijn.

Meer support nodig

Middenmanagers hebben een belangrijke invloed op het functioneren van hun medewerkers. Ze zijn het eerste aanspreekpunt en sturen hun collega’s aan. Tegelijk moeten ze daarbij zelf uitzoeken hoe ze dat het beste kunnen doen. In de meeste gevallen ervaren ze weinig ruimte en is er onvoldoende training. Middenmanagers zouden hierbij veel meer support moeten krijgen. Daarnaast wordt er van een middenmanager verwacht dat hij meehelpt beleidsplannen door te voeren, die in veel gevallen zo vaag geformuleerd zijn, dat niet duidelijk is wat er moet gebeuren. Vervolgens wordt de middenmanager afgerekend op het falen van de uitvoering.

Een nieuwe rol

Naast de rol van volger en leider zou een middenmanager veel meer een brugfunctie kunnen hebben, die ideeën en ervaringen van de werkvloer hogerop weet te brengen. Vervolgens kunnen bruikbare ideeën via plannen en beleid uitgevoerd worden. Daarnaast kan een middenmanager de verschillende belangen van de medewerkers en de directie bespreekbaar maken en tussen hen bemiddelen. Op die manier worden de taken van een middenmanager duidelijker afgebakend en zijn de verschillende rollen beter te hanteren.

Bron: nrc.next