Meer kansen voor starters op de huizenmarkt: toename in aantal aankopen

12 juli 2023

Uit cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars) blijkt dat starters in de eerste helft van dit jaar meer huizen hebben gekocht dan in dezelfde periode vorig jaar. Ongeveer 28.000 mensen hebben in de eerste zes maanden van dit jaar hun eerste woning gekocht, ten opzichte van iets minder dan 27.000 in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de situatie nog zorgelijk is voor starters met beperkt eigen vermogen, is deze toename opvallend gezien het totaal aantal verkochte woningen juist lager uitviel dan vorig jaar.

Relatieve toename van starters op de woningmarkt

In de eerste helft van 2023 was 45% van het totale aantal mensen dat een nieuwe woning kocht een starter. In 2021 lag dit percentage nog op 40%. Dit betekent dat doorstromers en beleggers plaats hebben gemaakt voor starters. De betere financiële positie van starters heeft geleid tot deze verschuiving, volgens Lana Gerssen, vakgroepvoorzitter van de NVM. Ze wijst op ruimere leennormen, een stijging van het inkomen en dalende woningprijzen als factoren die hieraan hebben bijgedragen.

Woningcorporaties willen huizen blijven bouwen

Gemiddelde prijs en startersvrijstelling

De gemiddelde prijs die starters betalen voor een woning is gedaald. Tijdens het hoogtepunt van de woningmarkt vorig jaar betaalden starters gemiddeld €369.000, terwijl dit in het eerste kwartaal van dit jaar €329.000 was. Bovendien maakte drie op de vijf woningkopers gebruik van de startersvrijstelling, waarbij mensen jonger dan 35 jaar bij de aankoop van hun eerste woning geen overdrachtsbelasting hoeven te betalen voor woningen tot €440.000.

Uitdagingen voor alleenstaande starters met modaal inkomen

Ondanks de verbeterde situatie blijft het voor alleenstaande starters met een modaal inkomen nog steeds moeilijk om een woning te vinden. Voor deze groep blijft de toegang tot de huizenmarkt een uitdaging.

Onzekere toekomst en behoefte aan ruimer woningaanbod

Lana Gerssen benadrukt dat er geen garantie is dat de gunstigere omstandigheden voor starters blijven bestaan. Als de recente ontwikkelingen, zoals prijsstijgingen en het tekort aan woningen, aanhouden, zal de situatie juist weer verslechteren. Het is daarom van groot belang om een ruimer woningaanbod te creëren om aan de behoeften van starters te voldoen.

Bron: FD.nl